A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Otava na podzim  - Sýs Karel

Tam kde se dva stromy stýkají
vždy nejkrásněji prší
Už první jívy natáhly
své slabikové uši
Ty první jívy smuteční . . .

Po řece táhne vítr za vlasy
schovanky jimž nedá dorůst do krásy
Nebe vody k nebi vzduchu ční

Z knihy: Chvály jižních Čech. České Budějovice: Růže, 1976. S. 100.