A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Nový památník píseckého pěšího pluku  -

O svátcích svatodušních odhalen byl v Písku v sadech proti  poště za velké účasti obecenstva slavnostním způsobem – jak o tom denními listy bylo podrobně referováno – nový památník zdejšího pluku řadového vojska, věnovaný velitelstvím plukovním a sborem důstojnickým městu. Pomník, představující pěšáka 11. pluku v klidném postoji, bystře zrak v dálku upírajícího, jest dílem akadem. sochaře Žemličky, který jej vytvořil v Gyule. (Tam také měl pomník původně být postaven ve spojení s ozdobnou kašnou, ale městská správa tamní přála si raději sochu honveda.) Na podstavci zasazeny jsou dubové desky, na nichž v popředí letopočet s monogramem a heslem panovníkovým, na bocích věnování a heslo plukovní, česky nad českým lvem, německy nad cís. korunou. – Sochař Žemlička jest rodem z Novoměstska na Moravě. Po absolvování um.-prům. školy pražské byl žákem  prof. Myslbeka. Nyní svěřena Žemličkovi i nová úprava staršího pomníku píseckého pluku – díla Em. Maxe – na počest padlých v Italii 1859.

(Fotografoval R. Kaňkovský)

Z časopisu Otavan, 5. 6. 1916, roč. 1 č. 4,., s. 71.

Místa spjatá s dílem nebo jeho autorem: