A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Městu ze sna  - Janík Zdeněk

Jak by tě nabral do čeřene
až do dna plné příslibů a snů
tesaných do srdcí a do kamene
do kašen v nádvořích a do tlam lvů
Tiché jak netopýří let
t čisté jako srdce zvonů
jen pohladit a přivonět
A když se večer nad horami slunce ztrácí
vracím se k tobě potají
a domy tvé jak unavení ptáci
si v paměti mé na hřad sedají

(rukopis)