A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Léto u Otavy  - Uher Richard

Pod splavem děti křičí
Slunce do země vráží zlaté klíny
vůní naplňuje svět
Starý most svých sedm očí
do blankytu zdvihá
Ó slastné poledne

Tobě slunce vzdávám hold
Zralým ženám pootvíráš blůzky
dívkám po bocích stříkáš šípky
Oči se mi plní zázrakem

Již v duchu verše píši
do lipového stínu
O městě básníků jež nad řekou se vzpíná
zatímco moje dcerka
podruhé už pitvá hlínu
a rybář svým klidným okem
pohádkovou rybu stíhá

Písecká čítanka. 1. díl. Písek: Okresní knihovna v Písku, 1980, s. 190.
Z knihy: Uher, Richard. Tvář člověka je čas. České Budějovice: Jihočeské nakladatelství, 1979, s. 26.

Další ukázky z díla autora:

Místa spjatá s dílem nebo jeho autorem: