A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Dům u koulí  - Janík Zdeněk

(Fráňovi Šrámkovi)

Není to vždycky jen stříbrný vítr
někdy spíš červené milování
Marně však spouštím svou touhu v rozpacích
až na dno studně
Pravda nám takjaktak zůstane v očích
Jen voda na jezu otáčí časem
Jako se souká nit na kolovrátku

(rukopis)