A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Dopis píseckému gymnáziu  - Šrámek Fráňa

Vážené paní, vážení pánové,
poslali jste mi in margine mého jmenování národním umělcem několik krásných pozdravných řádků a není věru div, mám-li při pročítání jich dojem, že mi je posíláte po stříbrném větru; nejen proto, že přilétají z milovaného města, které leží nad Otavou a zároveň v jednom vděčném koutku mého srdce, ale i proto, že vyposlouchávám z nich melodii a řeč mně velmi známou, právě onu, která tam na březích Otavy do mých mladých let kdysi znívala. Neopouštěla mě a šla se mnou i potom, když jsem se s Pískem musel rozloučit. Mluvila stále s naléhavou nostalgií a vynutila si po desítce let, že jsem z toho krásného vzpomínání a stesku musel napsati svou knížku o stříbrném větru. Ale ta malá splátka mé vděčnosti patrně nestačila a byl jsem šťasten, když jsem si „měsícem nad řekou“ mohl milovaný koutek ostříbřit poznovu.
Vážené paní a vážení pánové, krásná slova Vašeho pozdravu mne radostně přesvědčují, že to staré pouto mezi Píseckými a mnou pevně drží. Děkuji Vám za pozdrav a prosím, abyste přijali projev mé úcty a oddanosti. Buďte tam všichni hodně zdrávi!
Váš Fráňa Šrámek

Šrámkův dopis píseckému gymnáziu. Písecká čítanka. 1. díl. Písek: Okresní knihovna v Písku, 1980, s. 85-86.
Listy píseckým. Písek 1957.