A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Zikmund Václav

Narození: 1816 Šťáhlavice u Plzně
Úmrtí: 1873 Praha
Obor působení: katolický kněz, středoškolský profesor, jazykovědec
Působení: 19. století

Narodil se 1.3.1816 ve Šťáhlavicích u Plzně. Pocházel ze selského rodu. Roku 1841 byl vysvěcen na kněze. Od roku 1842 vyučoval na akademickém gymnáziu v Praze. Na píseckém gymnáziu působil od roku 1847 jako humanitní profesor. Účastnil se veřejného života, pořádal sbírky pro chudé děti. Byl jmenován čestným občanem města Písku. Roku 1858 byl přeložen na staroměstské gymnázium v Praze. Zaujímá význačné místo ve vývoji českého jazykozpytu. Díla: Skladba jazyka českého /1863/, Gramatika jazyka českého pro nižší gymnasia /1866/, Srovnání příčestí jazyka latinského s českými /1851/, O dativě /1861/. Byl členem Královské české společnosti nauk. Příspíval do Riegrova slovníku naučného. Psal do Poutníka od Otavy. Zemřel 5. 10. 1873 v Praze a je pochován na vyšehradském hřbitově. 

Použitá literatura:

Ottův slovník naučný.Sv.27.Praha, Otto 1908.
  • Gruber, Jan: Městská veřejná knihovna v Písku.Písek, Novotný 1941.
  • Stosedmdesát let píseckého gymnasia.Písek, st.reál.gymnasium 1948.
  • Novák, Arne - Novák, Jan V.: Přehledné dějiny literatury české.Brno, Atlantis 1995. S.610.
  • Jedličková, Ludmila - Týcová, Hana. 160 let písecké knihovny a veřejného knihovnictví v Písku. Písek : Okresní knihovna ; Prácheňské nakladatelství, 2001. ISBN 80-86566-01-3.
  • Ninger, Karel. Paměti prof. Karla Ningra : Písecké vzpomínky. Písek : Podhajský, 1932.

Místa spjatá s autorem nebo jeho díly: