A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Zemanová Blanka

Narození: 1938 České Budějovice
Obor působení: středoškolská profesorka
Působení: 20. a 21.století

Narodila se 1. 10. 1938 v Českých Budějovicích, ale dětství prožila v Písku. Po maturitě na tehdy právě vzniklé Jedenáctileté střední škole Dukelských hrdinů v Písku (1956)  vystudovala dvouletou Vyšší pedagogickou školu v Českých Budějovicích. Při promoci obdržela titul „Promovaný pedagog pro učitelství předmětů český jazyk – ruský jazyk pro 6. – 9. třídu základních škol. Umístěnku dostala na strakonický okres do Základní školy v Cehnicích, kde působila dva roky (1958-1960). V roce 1960 byla na vlastní žádost přeložena na jedenáctiletou střední školu v Písku a zároveň po úspěšně vykonaných přijímacích zkouškách začala dálkově při zaměstnání studovat Filozofickou fakultu UK v Praze tentýž učitelský obor Český jazyk – Ruský jazyk. Po pěti letech studium dokončila, dále působila na stejné škole jako středoškolská profesorka, později i jako zástupkyně ředitele. Na jmenované škole učila celkem 46 let (od  roku 1960 do roku 2006), zažila  zde všechny změny našeho všeobecného školství za půlstoletí 20. století – od jedenáctileté  a dvanáctileté střední školy (JSŠ- DSŠ) přes střední všeobecně vzdělávací školu (SVVŠ) ke tříletému a čtyřletému gymnáziu a ke vzniku víceletých gymnázií (od primy) a dvojjazyčného studia (v Písku studium vybraných předmětů ve francouzském jazyce). V roce 1996 odešla do důchodu, ale ještě dalších deset let na škole působila jako „pracující důchodkyně“.
Po celou dobu pedagogického působení se věnovala práci s recitátory, recitačními kroužky a soubory, přípravě recitačních soutěží, přednáškové činnosti v oblasti literatury, o prázdninách  organizaci učitelských vzdělávacích základen (EXOD), překladatelské a publikační činnosti.
Bibliografie:
Písek očima básníků, Písek
Písecké procházky, Písek 2004
Písecká literatura a její autoři, Písek 2005
230 let píseckého gymnázia, Písek 2008

(Biografické údaje – Písecké procházky a osobní sdělení)

Použitá literatura:

  • Osobní sdělení
  • ZEMANOVÁ, Blanka. Písecké procházky. Písek : J & M, 2004. ISBN 80-86154-52-1.
   

Místa spjatá s autorem nebo jeho díly: