A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Zeithammer Řehoř

Narození: 1800 Štěkeň
Úmrtí: 1881 Praha
Obor působení: středoškolský profesor, školní rada, inspektor, národní buditel
Působení: 19. století

Narodil se 31. července 1 800 ve Štěkni jako syn důchodního. Studoval na gymnáziu a univerzitě v Praze, doktorát získal roku 1826 na univerzitě ve Vídni. Roku 1828 přišel do Písku jako profesor latiny a řečtiny. Oženil se s Marií Petersovou, dcerou významného pražského lékaře, příbuznou manželky Františka Palackého, s nímž se spřátelil. Zeithammerovi bydleli v domě „U Koulí“, kde se jim narodili tři synové Viktorin, Antonín, který se stal významným českým politikem, a Leopold, který byl vynikající zemědělský odborník.  Děti byly vychovány česky i německy,rodina si dávala z Prahy posílat české i německé knihy. Na píseckém gymnáziu vyučoval Zeithammer kromě klasických jazyků též češtinu a zasazoval se o to, aby mohla být vyučována na všech českých gymnáziích. Usiloval o rozšíření lepší kultury českého jazyka mezi obyvateli Písku. Jako nadšený bolzanista se snažil o šíření vzdělanosti mezi obyvatelstvem, proto založil r. 1841 městskou veřejnou knihovnu. MěstoPísek mu vděčí i za založení dětské opatrovny pro děti zaměstnaných matek /1844/. R. 1844 byl jako vůbec první jmenován čestným občanem města. Roku 1847 byl přeložen na malostranské gymnázium do Prahy, o rok později se stal členem Královské učené společnosti. Byl jmenován školním radou, pak zemským gymnasiálním inspektorem. Do výslužby odešel roku 1858 a žil v Praze. Česky psal příspěvky do Čechoslava a Časopisu Českého muzea, německy vydal Fibel und Anleitung dazu /Slabikář s vysvětlivkami/. Nevytištěny zůstaly český a německý překlad tří Pindarových epiktet a životopis Bolzanův. Zemřel v Praze 24. srpna 1881.

Použitá literatura:

  • Gruber, Jan: Městská veřejná knihovna v Písku.Písek: Novotný, 1941. S. 14-31.
  • Ottův slovník naučný. Sv. 27. Praha: Otto, 1908. S .521-522.
  • Stosedmdesát let píseckého gymnasia.Písek: St.reál.gymáziu,1948. S.55.
  • Jedličková, Ludmila - Týcová, Hana. 160 let písecké knihovny a veřejného knihovnictví v Písku. Písek : Okresní knihovna ; Prácheňské nakladatelství, 2001.
  • Kolář, Ondřej.  Zakladatel městské knihovny.  Písecký deník,  14. 7. 2010, č. 161, s. 7.

Místa spjatá s autorem nebo jeho díly: