A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Zeithammer Leopold Maria Ignác

Narození: 1834 Písek
Úmrtí: 1905 České Budějovice
Obor působení: národohospodář, spisovatel
Působení: 19. století

Leopold Maria Zeithammer se narodil 19. prosince 1834 v Písku. Jeho otec Řehoř Zeithammer byl profesorem na píseckém gymnáziu. Rodina přesídlila do Prahy a mladý Leopold tam absolvoval gymnázium, poté studoval na německé hospodářské škole v Libverdě a následně složil zkoušky u pražské českoněmecké Vlastenecko-hospodářské společnosti (K. und k. Ökonomisch-patriotische Gesellschaft für Böhmen). Poté vstoupil do schwarzenberských služeb, dál se vzdělával a cestoval po Bavorsku, Švýcarsku a Belgii. Absolvoval hospodářkou akademii v uherských Starých Hradech (Mosonmagyaróvár). Působil při schwarzenberském hospodářském úřadě v Cítolibech u Loun, byl správcem panství v Libějovicích u Vodňan a vyučoval na knížecí rolnické škole v Rábíně. Za působení na rolnické škole vynalezl vyorávač na cukrovku, za nějž byl v roce 1873 oceněn pochvalným uznáním na světové výstavě ve Vídni. Od 1. ledna 1871 byl přeložen do Českého Krumlova na schwarzenberské ústřední ředitelství. Následně působil v Třeboni na hospodářském ředitelství. Od 1. července 1880 byl jmenován hospodářským správcem ve Vimperku, kde setrval až do odchodu na odpočinek. Psal česky i německy a účastnil se práce v odboru Národní jednoty pošumavské. Svojí stěžejní práci „České Budějovice a okolí“ věnoval tehdejšímu poslanci říšské rady JUDr. Bedřichu Schwarzenbergovi. Leopold Maria Zeithammer žil od roku 1897 v Českých Budějovicích a 17. března 1905 tam i zemřel.

Použitá literatura:

  • Informační systém ABART. /online/ /cit. 28.3.2021/ Dostupné zde
  • Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Leopold Maria Zeithammer [online]. c2021 /cit. 28. 03. 2021/ Dostupné zde
  • Kohoutí kříž. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. /online/ /cit. 28.3,2021/. Dostupné zde

Obrazové přílohy:

Místa spjatá s autorem nebo jeho díly: