A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Ždichynec Bohumil

Narození: 1942 Prčice
Obor působení: lékař, vědecký pracovník, spisovatel
Působení: 20.-21. století

MUDr. Bohumil Ždichynec, CSc. se narodil 17. 8.1942 v Prčici. Celé dětství a studentská léta prožil v jihočeském Milevsku a  Písku. Je absolventem Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, odborný lékař internista s atestací I. a II. stupně, vědecký pracovník. Po promoci praktikoval jako mladý lékař v nemocnici v Písku a pracoval jako internista v Lázeňském sanatoriu Vráž u Písku. Působil  v nemocnicích v Jihočeském a Východočeském kraji, jako sek. lékař a později  primář. Odtud pak přešel  na klinické pracoviště Výzkumného ústavu  balneologického v Karlových Varech, kde  se věnoval gastroenterologické problematice a doplnil dále svoji vědeckou kvalifikaci.  V následující etapě se zabýval speciální problematikou rehabilitace cévních mozkových příhod a stal se primářem a ředitelem Ústavu pro cévní choroby mozkové v Chotěboři, tehdy jediného ústavu v ČR. Inicioval vznik Sdružení pro rehabilitaci cévních mozkových příhod ČR. Později založil  v Praze moderní klinicko-laboratorní centrum Bioregena a stal se lékařským ředitelem a společníkem této společnosti. V současné době pracuje  jako odborný  internista lékařského centra Polikliniky I. P. Pavlova v Praze. Publikoval  přes 300 vědeckých a odborných prací, mj. i v zahraničí (Švýcarsko, Francie, Německo, USA). Některé byly oceněny prestižními cenami – např. Cena České fyziatrické společnosti (1971) a České rehabilitační společnosti (1991) J. E. Purkyně, medaile prof. Libenského apod. Věnuje se i popularizaci vědy. Napsal přes 30 knih (nejnověji  např. Lékařem sobě, z dalších – Praktický rodinný lékař, Rodinná encyklopedie zdraví,  Léčitelská kuchařka, Tajemství mozku, Člověk, viry a ptačí chřipka, Chlamydie –  skrytá hrozba v těle aj.). Publikoval  články a eseje v novinách a časopisech, povídky a poezii v časopisech a sbornících . Vedle lékařské praxe je i spisovatelem, členem Obce spisovatelů. První verše představil veřejnosti v poetické vinárně Viola v Praze, v pořadu Verše naboso (v podání Radovana Lukavského, 1967, 1968). Sbírka Zvuky do prázdna (redigoval Ivan Diviš) po r.1968 v nakladatelství Mladá fronta nakonec nevyšla. Až v r. 1987 byly vydány Soukromé Benátky (sbírka obsahuje též několik básní s píseckými motivy). Publikoval  sbírky poezie (Soukromé Benátky, Syndrom Titanicu, Tanec  v prázdném sále, Na hranici života, Orfeův návrat, Bel ami, 24 hodin v těle Antičlověka). Poezie je významný rozměr autorova směřování, mezi vědou a uměním. V poslední době píše především eseje, reflektující perspektivy lidského směřování a vědy. Pracuje v Praze, žije současně v Praze i Písku, kde mu pobyt přináší chvíle relaxace.

Pro Čtení z Písku Bohumil Ždichynec, červen 2012

V roce 2015 vydal B. Ždichynec knihu Žízeň v srdci spící aneb Každý může být básníkem, v roce 2016 Blues pro lidská srdce: všem vnímavým a přemýšlivým a také Známe sami sebe (Analýza vnitřního světa současného člověka) a knihu Třetí medicína (Perspektivní cesta k životu) : perspektiva nové medicíny přinášející možnost lepšího zdraví v měnícím se světě. V dubnu 2017 vydal v nakladatelství Aesculapus knihu filozoficky pojaté poezie (byť začíná esejí) Hamlet v tekuté době, která obsahuje i básně vztahující se k Písku. Koncem roku 2017 vydalo nakladatelství Aesculapus knihu STOPY V SRDCI, proměna člověka a krajiny ve světle genealogie jihočeského rodu. V beletristicky psané, čtivé faktografické knize provází autor čtenáře historií krásného koutu jižních Čech.  Kniha je ilustrovaná zajímavými fotografiemi z archivů. V roce 2018 vydal Aesculapus Praha jeho knihu Hranatej svět s ilustracemi T. Haspekové a I. Bažanova. Téhož roku vyšla v Nakladatelství Bondy kniha Doteky krásného umění, kde je B. Ždichynec nejen jedním z autorů, ale také editorem. V roce 2018 vydal v nakladatelství Aesculap knihu O ČLOVĚKU JINAK aneb tajenka a křížovka života, kde přístupnou formou podává souhrn informací o tom, jak zdravě a smysluplně žít a jak rozluštit vlastní problémy,které před konkrétního člověka staví globalizující se svět. V roce 2019 vydal v témže nakladatelství knihu Srdce v mrakodrapu, jejíž některé texty vznikaly v Písku a dvě básně jsou přímo dedikovány našemu městu, a prózy Zvláštní způsoby štěstí.
Ve 13. ročníku Mobelovy ceny za rok 2020 získal Mimořádné Mobelovo uznání za sbírku Noe odpočítává dny. V roce 2021 vyšla kniha Pozapomenutí Jihočeši : Oživování kulturní historie, pod níž je spolu s Bohumilem Ždichnyncem podepsán Vladimír Novotný, v témže roce vydal autor ještě sbírku Bezejmenný Sokrates aneb Sny na úvěr.
V roce 2022 vyšly v nakladatelství Aesculapus knihy:
Novotný, Vladimír a Ždichynec, Bohumil: Od lékaře ke spisovateli: nacházení tvaru života.
Ždichynec, Bohumil: Slovo rozpouští co souží. Výbor z poezie 1987 – 2022
Ždichynec, Bohumil: Archimedův bod: svlékání snů z potopeného světa.
Ždichynec, Bohumil: Císařský řez: třináctero příznačných osudů.

Použitá literatura:

Osobní sdělení