A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Votava Karel

Narození: 1904 Semice
Úmrtí: 1994 Písek
Obor působení: Středoškolský profesor, literární historik, publicista, kulturní pracovník
Působení: 20. a 21.století

Narodil se 27. ledna 1904 v Semicích, kde navštěvoval obecnou školu. Potom docházel denně pěšky do Písku na gymnázium. Po maturitě pokračoval ve studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1924 – 1928), obor český jazyk a němčina. Jeho prvním učitelským působištěm se stalo reálné gymnázium v Táboře (1928 – 1930). Po vojenské prezenční službě, kterou vykonával v Jindřichově Hradci a Kaplici, působil jako profesor češtiny a němčiny na středních školách v Třeboni (reálné gymnázium), Táboře (reálné gymnázium, 1932 – 1934), v Prachaticích (reformované reálné gymnázium, 1934-1935), v Soběslavi (učitelský ústav, 1935-1937), a opět v Táboře (reálka 1937 – 1945). V roce 1945 přišel do Písku, kde vyučoval na gymnáziu (1945 – 1978) a zdravotní škole (1950 – 1953). V roce 1964 odešel do důchodu, ale učil ještě dalších 14 let, i když na snížený úvazek. Zemřel v Písku 4. března 1994.

Publikovat začal už za studentských let. Během svého života napsal mnoho článků z oboru jazykovědy a literární historie, řadu fejetonů, ale i kratších beletristických prací. Od roku 1932 působil v ochotnickém divadle jako herec a režisér. V letech 1932 – 1934 byl redaktorem divadelního listu Scéna, který vycházel v Táboře. V letech 1946 – 1948 přednášel dějiny divadla na seminářích konaných při Jiráskově Hronově. Od roku 1945 spolupracoval s českobudějovickým studiem Československého rozhlasu; jeho příspěvky se týkaly literatury a velmi oblíbené byly fejetony. Úspěch zaznamenala dramatizace epizody z románu J. Holečka Naši – Adamova svatba. Pro tříčlenný umělecký soubor, jehož byl členem, připravoval literárně hudební pořady o jižních Čechách. Do almanachu ke 170. výročí gymnázia v Písku napsal příspěvek Čtyři typy studentů píseckého gymnázia, které představují čtyři známí spisovatelé. Mnoho jeho dalších článků vycházelo v regionálním tisku. Roku 1978 připravil do tisku almanach ke 200. výročí založení píseckého gymnázia. V letech 1980 – 1981 stál v čele ojedinělého projektu – vydání dvou dílů Písecké čítanky, po nichž následovala monografická řada, pro kterou edičně připravil brožuru František Křemen: Písecké obrázky (1986) a napsal monografii o prácheňském regionalistovi a řediteli knihovny Národního shromáždění Jaromíru Malém (1987).

Použitá literatura:

  • Kotalík, Josef. Písek a Písecko v literatuře. Písek: Okresní lidová knihovna v Písku, 1966, s. 14, 45.
  • Zemanová, Blanka. Písecká literatura a její autoři. Písek: J a M, 2005, s. 79-80. ISBN 80-86154-57-2
  • Bílek, Josef. Za profesorem Karlem Votavou. In: Výběr, 1994, roč. 31, č. 3.S. 214 – 218.
  • (en) Karel Votava – pedagog a kulturní pracovník. Listy Písecka, 30.1.1999, roč.8, č.25, s.11.
  • Kolář, Ondřej. Karel Votava 1904-1994. In: Lipík, 1994, roč. 3, č. 4. S. 17.
  • Mráz, Zdeněk. Významné jubileum profesora Karla Votavy. In: Lipík, 1994, roč. 3, č.1, s. 17.
  • Švec, Jiří. Padesát let za katedrou. Písecké postřehy, 17.3.1994, roč. 3, č. 11, s. 5.

Ukázky z díla autora: