A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Váchal Josef

Narození: 1884 Milavče u Domažlic
Úmrtí: 1969 Radim (osada Studeňany) u Jičína
Obor působení: výtvarník, typograf, spisovatel
Působení: 19. a 20. století

Narodil se 23. září 1884 jako nemanželské dítě A.Váchalové a J. Š. Alše-Lyžce, tehdy podučitele v Milavčích (byl příbuzný Mikoláše Alše).  Roku 1886 žili spolu krátce v Praze, kde matka přijala místo služebné. Po rozpadu rodiny byl Josef dva roky ve Velvarech u matčiných příbuzných, pak jej vychovávali otcovi rodiče v Písku. Bydleli v domě č. 288 v Budějovické ulici, který patřil řediteli reálky F. Tonnerovi. Váchalův dědeček Jan Aleš, vojenský vysloužilec, pracoval jako domácí dělník pro píseckou Kleinovu továrnu na obuv; babička posluhovala v domě a dělala domovnické práce. V Písku Josef Váchal navštěvoval obecnou školu na Malém (Alšově) nám. a gymnázium (1897). Studia nedokončil a odstěhoval se k otci do Prahy, kde se vyučil knihařem. Absolvoval pokračovací průmyslovou školu a kurz zlacení. Krátce byl zaměstnán a začal se zabývat výtvarným uměním, zajímal se o filozofii a okultismus. Docházel do soukromé malířské (krajinářské) školy A. Kalvody a učil se grafice. Od roku 1906 bydlel u matky a živil se jako knihvazač a výtvarník. Zaměřil se na dřevoryty, ale experimentoval i v oblasti užitého umění (loutky, dýmky aj.) a fotografie. Uplatnil se též jako ilustrátor.  Podílel se na založení umělecké skupiny SURSUM (1910) a revue Veraikon (1912). R. 1913 se oženil s Mášou Pešulovou, ale roku 1922 ovdověl. Ve 20. letech vyzdobil dům svého mecenáše J. Portmana v Litomyšli (dnes Portmoneum).  Své spisovatelské dílo důsledně spojoval se svým výtvarným a knihařským uměním. Sbíral knihy, hlavně barokní tisky, zejména lidového čtení – krvavé romány.  Od mládí hodně cestoval, své zážitky pak umělecky zpracovával (např. putování po Šumavě a po jihozápadních Čechách).  Výtvarná díla průběžně vystavoval, vydával i prodával, ale stále se cítil nedoceněný. Roku 1939 se natrvalo odstěhoval do Studeňan u Jičína  na statek  výtvarnice A. Mackové, s níž po manželčině smrti žil. Po válce tam přebýval v hmotné nouzi. V 60. letech vzrostl zájem o Váchalovo dílo, který přinesl pořádání výstav a udělení několika ocenění. Váchalovy autorské knihy jsou vytvářeny téměř výhradně prostředky jeho vlastní knihařské dílny a propojují do nedílného celku výtvarnou, technickou a literární stránku knihy. Jeho tvorba byla ovlivněna celoživotním zájmem o satanismus, okultismus a mystiku. Vyznačuje se archaickým jazykem a složitou stavbou věty, upomínající na barokní literaturu.Vypracoval přehled strašidelných bytostí Ďáblova zahrádka. Deziluzi z 1. světové války vylíčil v knize Malíř na frontě. Krvavý román je doplněn esejí o problematice lidového čtení. Monumentální je Šumava umírající a romantická. Josef Váchal zemřel 10. května 1969 v Radimi (Studeňany u Jičína).

Použitá literatura:

  • Bajerová, Marie. Mládí Josefa Váchala. I., II. Výběr z prací členů historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. 1981, roč. 18, č. 3, s. 184-187; č. 4, s. 275-279.
  • Blümlová, Dagmar. Sto tváří z jihočeské kulturní historie. Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 2000, s. 242-245. ISBN 80-902584-6-8.
  • Lexikon české literatury. 4. S-Ž. 2. sv. Praha: Academia, 2008, s. 1182-1188. ISBN 978-80-2001671-3.
  • Olič, Jiří. Neznámý Váchal. Praha; Litomyšl: Paseka, 2000. ISBN 80-7185-283-X.
  • Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2008. XIX. V-Vik. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 2008, s. 59-61.
  • Váchal, Josef. Paměti Josefa Váchala dřevorytce. Praha: Prostor, 1995. ISBN 80-85190-36-2.
  • Zajíčková, Radka – Přibáňová, Alena. Josef Váchal. Slovník české literatury po roce 1945 [online]. Praha: Ústav české literatury AV ČR, 2006, [cit 2012-02-01]. Dostupné zde

Ukázky z díla autora: