A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Uhlíř Jiří

Narození: 1937 Jasenná na Jaroměřsku
Obor působení: pedagog, publicista, bibliograf
Působení: 20. a 21.století

Narozen 21. dubna 1937 na Jaroměřsku, kde i nadále žije a je zde od roku 1976 kronikářem. Po maturitě (1955) na jaroměřském gymnáziu, vystudoval Vysokou školu pedagogickou v Praze (1955-1959) a absolvoval dvouleté postgraduální studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1973-1975), kde získal doktorát. První článek publikoval už za středoškolských studií a dále jako vysokoškolák publikoval tři soupisy lidových jmen a názvů rostlin, živočichů i jídel z rodné obce Jasenná a to ve sbornících Hradecký kraj. V letech 1961-1998 působil jako středoškolský profesor na Střední lesnické škole (SLŠ) a Lesnické mistrovské škole (LMŠ) v Trutnově, kde vyučoval český jazyk, literaturu a dějepis. Pro SLŠ inicioval vydání, zredigoval a přispíval do čtyř almanachů lesnického školství v Trutnově a zpracoval pro SLŠ Trutnov celkem 15 pedagogických bibliografií. V roce 1970 vyšel první díl významné Bibliografie lesnického školství na území Československa v letech 1850-1968. V květnu 1975 vydal Prameny – bibliografie- filmografie lesnického školství v Písku 1884-1974. Hojně přispíval a přispívá do lesnických periodik, spolupracuje s měsíčníkem Lesnická práce a strany lesnických časopisů zaplňoval především medailonky lesnických osobností a recenzí. Řadu prací věnoval Boženě Němcové a Jaroslavu Haškovi nebo svému rodnému Jaroměřsku.
Je členem dvou profesních sdružení. Od roku 1996 je členem Obce spisovatelů v Praze a od roku 2009 členem Klubu autorů literatury faktu. Dále je členem redakční rady sborníku Rodným krajem a Jaroměřského a Josefovského zpravodaje. Celkem napsal 2303 prací z toho 19 samostatných knih a u desítek dalších knih je spoluautorem. Kniha Osobnosti Jaroměře získala v roce 2012 regionální Cenu Miroslava Ivanova a publikace o J. Haškovi obdržela v říjnu 2013 Cenu Petra Jilemnického. Autor také získal tři ceny v literární soutěži Šrámkova Sobotka 1970, 1995, 2004 za knihy i rukopis bibliografie Božena Němcová inspirací pro umění (1970). Kniha Božena Němcová ve filmu a televizi (1968,  168 stran, + 16 obr. v příl.) reprezentovala Československo na mezinárodní výstavě filmové, televizní, fotografické literatury u příležitosti mezinárodního filmového festivalu v Benátkách (Venezia, Itálie, 1969), kde získala mezinárodní diplom, který má ve svých fondech  Muzeum Boženy Němcové v České Skalici coby vydavatel této knížky.

Publikace:
Božena Němcová ve filmu a televizi, 1968
Bibliografie lesnického školství na území Československa v letech 1850-1968, 1970
Božena Němcová v plastice, 1970
Střelnice SLTŠ Trutnov – Babí a okolí, 1976
Prameny – bibliografie – filmografie lesnického školství v Písku 1884-1974, 1975
Základy informatiky pro středoškoláky, 1979
Městské muzeum v Jaroměři 18883-1983, 1984
Dějiny školství v Jasenné 1588-1988, okres Náchod, 1988
Starý Ples 1186-1986, 1988
Bibliografie lesnického školství na území Československa v letech 1969-1992, 1992
Jasenná, okres Náchod, 1994
Vlkov 1229-1999, 2000
Jasenná 1298-1305-2007, 2007
Osobnosti Jaroměře, 2011
Humorista Jaroslav Hašek a Jaroměřsko, 2012

Použitá literatura:

Osobní sdělení