A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Uher Richard

Narození: 1942 České Budějovice
Úmrtí: 2019 Písek
Obor působení: spisovatel, učitel
Působení: 20. a 21.století

Narodil se 25. května 1942 v Českých Budějovicích. Vyrůstal v Písku, vyučil se nejprve pokrývačem, klempířem a hromosvodářem (1957) a pracoval v těchto profesích do roku 1962. V letech 1962-1966 byl vychovatelem v píseckém Domově mládeže a zároveň studoval Střední průmyslovou školu stavební v Písku (maturita 1966). Stal se učitelem na Středním odborném učilišti a po dvou letech složil zkoušky pedagogického minima na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích (státní zkouška 1972). Dálkové studium učitelství stavebních předmětů absolvoval na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1982). Na Středním odborném učilišti a Střední odborné škole v Písku učil do roku 2010.

První básně otiskl v roce 1967 v časopise Divoké víno, poezii a vzpomínky publikoval dále v denících a časopisech Jihočeská pravda, Rudé právo, Tvorba, Literární měsíčník, Učitelské noviny, Zítřek, Československý voják, Lipík, aj. Na literárních pořadech spolupracoval s Československou televizí a Československým rozhlasem (studio České Budějovice).
Publikoval v almanaších Proudy (Růže, České Budějovice 1975), Vesmíru podali jsme šeřík (Jihočeské nakladatelství, České Budějovice 1980), Písecká čítanka I (báseň Léto u Otavy, Okresní knihovna, Písek 1980) a Písecká čítanka II (báseň Konec cesty a črta Vzpomínka, Okresní knihovna, Písek 1981), v katalogu výstavy fotografií soutěže Krajem Blanice ((Protivín 1984). S Karlem Šmídem vydal osm drobných sborníků Každý má právo něco vědět (Agentura Rika, Písek 1995). Úvodní báseň napsal i pro monografii František Roman Dragoun – poslední romantik v roce 2006.
Knižně debutoval básnickou sbírkou Tvář člověka je čas s ilustracemi Františka Doubka (Jihočeské nakladatelství, České Budějovice 1979). V roce 2013 vyšla sbírka Pět prstů. Byl členem Jihočeského klubu Obce spisovatelů.
Richard Uher zemřel v Písku dne 26. srpna 2019.

Zdroj: Osobní sdělení R. Uhra, květen 2012

Použitá literatura:

  • Kolářová, Libuše. Básník Richard Uher tvrdí: Každý je tak starý, jak se momentálně sám cítí. Písecký deník, 30. 5. 2012, č. 126, s. 2.
  •  Hosnedlová, Hana. Odešel básník z města nad Otavou. Písecký deník. 26. 8. 2019. /online/ /cit 3.4.2020/ Dostupné zde
  •  AUT databáze autorit Národní knihovny ČR /online/ /cit. 3.4.2020/ Dostupné zde