A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Svátek Josef

Narození: 1835 Praha
Úmrtí: 1897 Praha
Obor působení: novinář, prozaik, historik
Působení: 19. a 20. století

Narodil se 24. 2. 1835 v pražské měšťanské rodině. Vystudoval českou reálku, kde maturoval roku 1854, a techniku, kde dokončil studia roku 1858. Od roku 1860 se věnoval žurnalistice. Působil v Času, pak krátce v Pražských novinách (1863-1864) a v Prager Zeitung ( 1866-1867). Od roku 1866 až do své smrti redigoval Pražský deník a od roku 1895 také úřední Pražské noviny. Svými fejetony a studiemi z oboru kultury i historie přispíval však také do jiných periodik, mj. do Poutníka od Otavy, který vycházel v Písku (1859 –  1860). Byl členem Umělecké besedy; rád přednášel pro veřejnost. Ve své literární tvorbě se věnoval zejména historické próze. Nejraději čerpal své náměty z českých dějin, hlavně ze 16. a 17. století. Bádal v archivech, studoval díla V.V. Tomka, F. Palackého a staročeské kroniky, ale v jeho historických románech převládá fikce. Navazoval na tradici historické prózy založenou W. Scottem a na konvence české romantické povídky. Velmi oblíbené byly jeho napínavé romány Tajnosti pražské, Pražský kat, Paměti katovské rodiny Mydlářův v Praze aj. Ve svých dílech preferuje dějové efekty a mnohdy černobílé vykreslení postav před vytvořením ucelené dějinné koncepce a jde mu především o pobavení čtenáře. Po celou 1. polovinu 20. století patřila jeho díla k vyhledávaným titulům zábavné četby. I v 2. polovině 20. století si výbory z jeho díla (Paměti kata Mydláře, Pražské historie) našly své čtenáře. V r. 2004 vyšly Dějiny poprav a katů v Čechách. Rozsáhlé prozaické dílo doplňuje několik divadelních her s historickou tematikou.  Jako historik byl ovlivněn zejména Č. Zíbrtem a soustředil se na zkoumání všedního života našich předků. Své práce věnované lidovým pověstem shrnul v díle  Zlomky z české démologie. Dvoudílný soubor historických povídek Z pěti století obsahuje i Kamenný stůl na Mehelníku, jehož děj se odehrává v Píseckých horách, v Písku a jeho okolí. Historická povídka Na Otavě (ze stejného souboru) zavede čtenáře do Písku 18. století. Josef Svátek používal někdy pseudonym J. Strakatý. Zemřel 2. 12. 1897 v Praze.

Použitá literatura:

  • Vavroušek, Bohumil. Literární atlas československý. Praha: J. Otto, 1932-1938, 2 sv.
  • Lexikon české literatury : osobnosti, díla, instituce : dodatky k LČL 1-3, A-Ř. 4, S-Ž. Praha : Academia, 2008, s. 432-434. ISBN 978-80-200-1670-6.
  • Kotalík, Josef. Písek a Písecko v literatuře. Písek: Okresní lidová knihovna v Písku, 1966, s. 20-21.
  • Svátek, Josef. Ze staré Prahy. Dostupné zde
 

Místa spjatá s autorem nebo jeho díly: