A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Šnejdar Josef

Narození: 1926 Věteřov
Úmrtí: 2021 Písek
Obor působení: stavitelství, ČVUT
Působení: 20 - 21. století

Doc. Ing. Josef Šnejdar se narodil 19. dubna 1926 na Moravě v obci Věteřov. Od roku 1937 studoval na jezuitském gymnáziu na Velehradě, pak pokračoval ve studiu filozofie. Bylo mu uděleno nižší kněžské svěcení. Státní maturitu složil na brněnském klasickém gymnáziu. Působil pak jako vychovatel v brněnském biskupském gymnáziu a konviktu. V 50. letech byl komunistickým režimem označen jako reakcionář a internován v pracovním táboře v Bohosudově. Následovalo 40 měsíců vojenské služby u PTP a zaměstnání na různých pozicích ve stavebnictví. Studium filozofie na vysoké škole mu nebylo z kádrových důvodů umožněno a bylo mu odepřeno i studium na Vysoké škole ekonomické v Praze. Pracoval ve stavebnictví, nejprve na různých pozicích. V letech 1960–1965 vystudoval při zaměstnání obor stavebního inženýrství v Praze. Pracoval pak jako stavební inženýr, v Průmstavu připravoval kalkulace staveb, pak se stal stavbyvedoucím, pak výzkumným pracovníkem.  Nakonec byl jmenován docentem pro obor ekonomika a řízení stavebnictví. Vedl katedru Ekonomika a organizace na stavební fakultě ČVUT.  Z oboru stavebnictví napsal řadu publikací.  Ve stavebních profesích byl postupně dosazován do řídících funkcí na významných stavbách a za úspěšné vedení a včasné dokončení výstavby Paláce kultury (dnešního Kongresového centra) byl v roce 1981 odměněn Řádem práce.  Byl pověřen vedením rekonstrukce Národního divadla, celostátně sledované stavby, kde mu bylo umožněno uplatňovat nestandardní formy mimořádných finančních odměn osvědčených už na stavbě Paláce kultury.  Z práce na této stavbě vzešla výpravná publikace Národní divadlo s fotografiemi Jaroslava Kučery. Ze sametové revoluce se radoval, ale zároveň se obával, že bude považován za normalizační kádr. Se spolupracovníky zprivatizovali závod Praha Pozemních staveb České Budějovice. A vznikla tak Českomoravská stavební s. r. o., jejímž předsedou se stal. V roce 2007 se s manželkou přestěhovali do Volyně. Dožil v Písku v domově pro seniory Světlo.  Zemřel v Písku 28. července 2021.

Publikační činnost (výběr):
Příručka pro stavbyvedoucí. SNTL Praha, 1967
Kontrola kvality na stavbách. SNTL Praha, 1971
Technicko-ekonomické srovnání skeletových konstrukcí monolitických a montovaných. Institut pro stavení techniku, Praha, 1977
Informační systém a jeho využívání v řízení mechanizované stavební výroby. Ústav vzdelávania v stavebníctve, Bratislava, 1978.
Národní divadlo 1983. Pozemní stavby České Budějovice, 1983, fotografie.
Bůh, osud a já. Nakladatelství Nová forma, s.r.o., Týn nad Vltavou, 2016,
ISBN 978-80-7453-780-6

Použitá literatura:

  • Šnejdar, Josef.. Bůh, osud a já. Nakladatelství Nová forma, s.r.o., Týn nad Vltavou, 2016, ISBN 978-80-7453-780-6
  • Informační systém abART. /online/ /cit. 20.11.2021/ Dostupné zde
  • Reszczyńská, Markéta: Symbol komunismu postavil někdejší jezuita. Josef Šnejdar stavař od PTP. /online/ /cit. 20.11.2021/ Dostupné zde 
  • Domov pro seniory Světlo: Přednáška doc. Ing. Josefa Šnejdara v Písku. /online/ /cit.20.11.2021/ Dostuné zde
  • Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Josef Šnejdar /nline]/ c2021 /cit. 21. 11. 2021/. Dostupné zde

Obrazové přílohy: