A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Ševčíková Hana

Narození: 1945 České Budějovice
Obor působení: knihovnice, bibliografka, publicistka
Působení: 20. a 21.století

Narodila se 13. 10. 1945 v Českých Budějovicích, ale dětství a mládí prožila v Písku, kam se stále ráda vrací. Bydlela zde do r. 1965. Po maturitě na píseckém gymnáziu pokračovala ve studiu na knihovnické nástavbě v Brně.  Pracovala v okresní knihovně v Olomouci, převážně jako vedoucí oddělení regionální literatury. Sbírala citáty a tvořila kartotéky osobností regionu. Zpracovávala kalendáře Osobností střední Moravy a přispěla řadou hesel do Slovníku osobností Valašska, sestavovala personální bibliografie spisovatelů a ilustrátorů a zpracovala publikaci Haná v dětské literatuře. Od roku 1998 je spoluautorkou citátového Evropanského kalendária 365 myšlenek pro 365 dnů. V roce 2003 vydala Slovník myšlenek, navazující na 12 vydaných svazečků Myšlenek do kapsy. Je členkou Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci a zakládající členkou Literárního klubu Olomouc. Od roku1989 spolupracuje s různými nakladatelstvími v Ostravě, Zlíně, Olomouci a v Praze. Pravidelně přispívala do Telegrafu rubrikou Výročí dne, do kulturního měsíčníku Kdy, kde, co v Olomouci a do jiných zejména kulturních a vlastivědných periodik. Od února 2008 má vlastní blog Píseček, kde ponejvíce propaguje milované město Písek. Na adrese https://otavinka.blogspot.com  lze najít nejen úvahy, její vlastní básně, ale také biografie významných osobností. Poezii píše též pod pseudonymem  Petr Henk. V roce 2016 obdržela Mobelovo uznání za jeden z „oblázků“ z knihy Písecké oblázky

Bibliografie  (výběr) :

-hš-: Básník, esejista, aforista, novinář a překladatel Zdeněk Janík. Bibliofilie. Písek 2008. Nestr.
Haná v dětské literatuře. Výběrová bibliografie literatury pro děti a mládež s biografickými údaji o 76 autorech. Olomouc: SISŠ, 1993. 62 s.
Helena Lisická. Medailon regionální spisovatelky. Olomouc: Okresní knihovna, 1982. Nestr.
Ilustrátoři dětské knihy. I. Biografie s bibliografií ilustrovaných knih. Olomouc: Okresní knihovna, 1989. 28 karton.listů.
Ilustrátoři dětské knihy. II. Biografie s bibliografií ilustrovaných knih. Olomouc: Okresní knihovna, 1991. 28 karton. listů.
Josef Lada. Personální bibliografie k 100. výročí narození a výročí UNESCO. Olomouc: Okresní knihovna, 1987. 11 s.
Karel Hynek Mácha. Personální bibliografie k 150. výročí úmrtí. Olomouc: Okresní knihovna, 1986. 16 s.
Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě. (Josef Fabian, Hana Ševčíková a kol.) Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2009-20011. 5 sv. / Biografický slovník, též elektronická verze.
Kulturní kalendář – Haná 1991,1992, 1993, 1994,1995. Olomouc, Okresní knihovna. 43 s., 12 fotografií.
Myšlenky 12. (Citáty, sentence, aforismy). Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1998. 224 s.
Osobnosti střední Moravy. Olomouc: Okresní knihovna, 1996,1997,1998,1999,2000,2001. 78 s.
Slovník myšlenek. Olomouc: Nakladatelství  Olomouc, 2003. 591 s. ilustr.
365 myšlenek pro 365 dnů. (F.Mezihorák, A. Nelešovská, H. Ševčíková (citátologie) 1999-2006; Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007.  Přerov: Nakladatelství Šárka, 2008-2011; Frankfurt nad Mohanem: Verlag de Action 365, . 159 s.
Hledání Hané na Hané. In.: Kolář, B.: Z paměti literární Olomouce. Olomouc: VSMO, 2004, s.163-167.
Lidový oděv a tanec na Hané. Výběrová bibliografie  Sborník z odborné konference o lidové kultuře na Hané. Přerov: Muzeum Komenského, 1998. s.265-288.
Citáty. In: Blahoslav 2011. Praha, Církev československá husitská 2010.,s.191.
Henk, Petr  (literární pseudonym u poezie). Olomoucká fuga. In: Schindler, Antonín.: Čtyřicet let mezinárodního varhanního festivalu v Olomouci 1969-2008. Olomouc: Moravská filharmonie, 2008, s.41.
Písecké oblázky. Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 2015, ISBN 978-80-7415-119-4.

Použitá literatura:

  • Slovník osobností východní Moravy. 2006. [cit. 21. 9. 2011] Dostupné zde
  • (kol) Písecké oblázky Hany Ševčíkové. Písecký deník, 18. 12. 2015, č. 294, s. 9.
  • Vejlupek, Miroslav. O Píseckých oblázcích Hany Ševčíkové. Písecké postřehy, 16. 12. 2015, roč. 24, č. 50, s. 8.
  • Vejlupek, Miroslav. Senzitivita a lyričnost - to jsou "Písecké oblázky". Literární noviny. 27. 12. 2015. /online/ /cit. 08012015/. Dostupné zde
  • Píseček. [cit. 22.9.2011] Dostupné zde
  • Otavínka. /nově místo předchozího, cit. 12. 9. 2020/ dostupné zde

Místa spjatá s autorem nebo jeho díly:

Další odkazy: