A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Sedláček August

Narození: 1843 Mladá Vožice
Úmrtí: 1926 Písek
Obor působení: historik
Působení: 19. a 20. století

Narodil se 28. srpna 1843 v Mladé Vožici. V osmi letech se s rodiči přestěhoval do Počátek, kam byl jeho otec přeložen jako soudce. Gymnázium začal studovat v Jihlavě, maturoval v Písku v roce 1863. Poté studoval na filosofické fakultě v Praze. Inspiroval jej archivář Josef Emler. Působil jako středoškolský profesor dějepisu v Litomyšli, v Rychnově nad Kněžnou a v Táboře. V roce 1871 se oženil s Ernestinou Hlavatou. Po její smrti v roce 1899 odešel do penze a přestěhoval se do Písku, kde zadarmo uspořádal do té doby rozházený městský archiv. V roce 1922 se podruhé oženil s učitelkou Terezou Barcalovou, která byla témeř o polovinu mladší. Od mládí tíhl k historické topografii, ke kastelologii a přípravou patnáctidílného díla Hrady, zámky a tvrze Království českého strávil přes dvacet let. Četné příspěvky k historii českých měst završila téměř patnáctisetstránková monografie Dějiny královského krajského města Písku nad Otavou. Přestože mu byla vytýkána stylistická neobratnost, shromáždil k danému tématu vždy obdivuhodné množství dat (data, data, jen data úpěl Pekař), pro která jsou jeho práce dodnes vyhledávané. Zemřel 15. ledna 1926 v Písku.
Bibliografie – Klub Augusta Sedláčka Dostupné zde
Literatura: Dostupné zde

Použitá literatura:

August Sedláček. Klub Augusta Sedláčka. Dostupné zde

Ukázky z díla autora: