A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Rektorys Karel

Narození: 1923 Písek
Úmrtí: 2004 Praha
Obor působení: matmatik
Působení: 20. a 21.století

Prof. RNDr. Karel Rektorys, DrSc. patřil k významným českým matematikům minulého století. Narodil se 4. února 1923 v Písku, zemřel 10. prosince 2004 v Praze. Působil na fakultě stavební ČVUT v Praze po dobu 50 let.
Karel Rektorys po maturitě na reálce v Písku pracoval na poště v Čimelicích a teprve po roce 1945 mohl začít studovat na přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Studium matematiky ukončil v roce 1949. Následně byl zaměstnán jako matematik ve Škodových závodech v Plzni. Toto působení významným způsobem ovlivnilo zaměření jeho vědecké práce na praktické aplikace matematiky. Disertační práci o problémech vedení tepla obhájil v roce 1951 a získal tak akademický titul RNDr. Ve stejném roce nastoupil v Ústředním ústavu matematickém a v roce 1954 přešel na ČVUT. Zde začal působit v Ústavu matematiky Fakulty inženýrského stavitelství (později katedra matematiky na Fakultě stavební ČVUT). V roce 1956 se účastnil ve skupině vedené prof. Ivem Babuškou projektu stavby Orlické přehrady. V roce 1957 byl jmenován docentem a v roce 1964 se stal profesorem. Během svého dlouholetého působení jako vysokoškolský učitel přednášel i na zahraničních vysokých školách, např. v Káhiře učil celý jeden rok. V letech 1969-1972 byl vedoucím katedry matematiky, později byl, jako mnoho jiných, postižen působením normalizačních sil.
Byl vynikajícím badatelem, vědcem a hlavně vynikajícím učitelem. Dovedl i velmi složité problémy vykládat s lehkostí, nadhledem a citem pro posluchače. Jeho učitelský cit je ukryt nejen v jeho učebnicích, příručkách a skriptech, ale i v jeho monografiích. Byl vedoucím autorského kolektivu knihy Přehled užité matematiky, které více než polovinu napsal sám. Toto obdivuhodné dílo o 1594 stranách vyšlo poprvé v roce 1963, šesté vydání v roce 1995 a anglický překlad v nakladatelství Kluwer v roce 1994. Na památku jeho pedagogické činnosti uděluje stavební fakulta Medaili prof. Rektoryse, která je udělována jako nejvyšší ocenění jednotlivcům za pedagogickou činnost na této fakultě. Na rubu této medaile je nápis DOCENDO DISCIMUS (v překladu „učením jiných se učíme sami“). Profesor Rekrotys obdržel čtrnáct významných ocenění, mezi jinými Bolzanovu plaketu ČSAV, Národní cenu ČSR, Literární cenu SNTL nebo zlatou Felberovu medaili. Po prof. Rektorysovi byla pojmenována jedna z planetek (40 459-1999 RK 43 – Rektorys).  Ačkoli sám o sobě prohlašoval, že není typem organizátora, jeho výsledky a činnost hovoří o opaku.
Bibliografie:
Přehled užité matematiky. Praha : Stát. nakl. věd. lit., 1981.
Variační metody v inženýrských problémech a v problémech matematické fyziky. Praha : Academia, 1999.

Použitá literatura:

  • Václav Valvoda: Písečan i matematik Rektorys má i planetku

Ukázky z díla autora: