A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Putna Martin C.

Narození: 1968 Písek
Obor působení: literární a kulturní historik
Působení: 20. a 21.století

Narozen 30. 5. 1968 v Písku, kde vystudoval gymnázium. Poté vystudoval filologii v Praze a teologii v Českých Budějovicích. Od roku 1991 přednáší na Karlově univerzitě v Praze, habilitoval se roku 1998 ze srovnávací literatury. Paralelně působil jako redaktor revue Souvislosti (1990-1997), jako zastupující profesor na univerzitě v bavorském Řezně (2004-2005) a jako ředitel Knihovny Václava Havla (2008-2011). Spolupracuje jako autor a moderátor s Českou televizí, Českým rozhlasem, Lidovými novinami a dalšími médii. Odborně se zabývá především vztahem kultury a náboženství. Vydal knihy Česká katolická literatura v evropském kontextu 1848-1918 (1998), Órigenés z Alexandrie: Kapitola z dějin vztahů mezi antikou a křesťanstvím (2001), Řecké nebe nad námi a antický košík: Studie ke druhému životu antiky v evropské kultuře (2006), Česká katolická literatura v kontextech 1918-1945 (2010), Obrazy z kulturních dějin americké religiozity (2010), Duchovní portrét Václava Havla v rámu české kultury (2011) a několik dalších knih odborných i esejistických, dále pak řadu překladů, edic původních literárních textů a dalších prací.
Jedním z Putnových témat je i vztah krajiny a kultury, dokumentovaný především na jihočeském literárním materiálu. Jihočeské tematiky se týká řada jeho prací: studie Kolikero je jihočešství, koliker Písek (v revui Souvislosti, 1996) a Šumavská literatura: Řeky, cesty, modely (ve sborníku Kultura a místo, 2001), rozhlasový cyklus Putnův jihočeský literární místopis (vysílán týdenně v Českém rozhlasu České Budějovice v letech 2007 a 2010) či knižní komentovaná edice Karel VI. Schwarzenberg: Torzo díla (2007). Rovněž v obou monografiích o české katolické literatuře je značná pozornost věnována autorům s jihočeskými kořeny či literárními souvislostmi (Jindřich Šimon Baar, Julius Zeyer, František Bílek, Karel VI. Schwarzenberg, Ladislav Stehlík, Jan Čarek, Josef Kostohryz, Bohumír Lifka).

Pro Čtení z Písku Martin C. Putna, 2012.

Použitá literatura:

  • Koblenc, Václav. Jsme připraveni trpět, říkají ruští básníci. Písecký deník, 12. 10. 2015, č. 238, s. 7.
  • Martin C. Putna. Slovník české literatury po roce 1945. /online/ /cit19.10.2016/ Dostupné zde
  • Martin C. Putna. Osobní stránka. /online/ /cit19-10.2016/ Dostupné zde