A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Přidal Tomáš

Narození: 1990 Olomouc
Obor působení: Básník, publicista
Působení: 21. století

Tomáš Přidal, básník, publicista a amatérský archeolog se narodil 10. května 1990 v Olomouci. Debutoval básnickou sbírkou Studování mělkého kroku (Dauphin Praha 2020). Na webu Olomoucký deník v rubrice „čtenář reportér“ vychází jeho básně ve středu a v neděli.  11.září 2021 dostal uznání Mobelovy ceny 2020 za debutující sbírku. Publikoval poezii v měsíčníku Pevnost, kulturní revue Host, kulturním čtrnáctideníku Advojka, ve Tvaru, v antologii Nejlepší české básně 2013 a v Almanaších české poezie: Ptáci z podzemí (2013) Pastýři noci (2014) Rybáři odlivu (2015) Řezbáři stínů (2016) Řeka úsvitu (2017) Noc plná žen (2018) Delty domovů (2019) Cesta k hoře úsvitu (2020) Ohlédni se nezkameníš (2021).

PŘIDAL, Tomáš. Cennost; Zranitelnost; Pohyb; Lépe mlčet. In: Stibor, Vladimír a kol. Řezbáři stínů: almanach české poezie 2016. První vydání. V Hradci Králové: Milan Hodek – Paper Jam, 2016, s. 132-133. ISBN 978-80-87688-53-3.
PŘIDAL, Tomáš. Co dát mrtvému; Hadí dům; Pro… In: Stibor, Vladimír a kol. Noc plná žen: almanach české poezie 2018. První vydání. V Hradci Králové: Milan Hodek – Paper Jam, 2018, s. 101-102. ISBN 978-80-87688-78-6.
PŘIDAL, Tomáš. Z duše; Zamlžené klesání; Chlad; Znamení býka; Tma černící myšlenky. In:  Stibor, Vladimír a kol. Delty domovů: almanach české poezie 2019. První vydání. V Hradci Králové: Milan Hodek – Paper Jam, 2019, s. 81-83. ISBN 978-80-87688-92-2.
PŘIDAL, Tomáš.  Krácení; Temnosráz; Tam, Výš ; Oči; Bezejmenná. In: Stibor, Vladimír a kol. Cesta k hoře úsvitu: almanach české poezie 2020. První vydání. V Hradci Králové: Milan Hodek – Paper Jam, 2020, s. 86-89. ISBN 978-80-88372-10-3.
PŘIDAL, Tomáš. Srdeční díry; Ve vzduchu visící, Na moři snící; Otevřu ti; Tříetapová; Zátopnebe. In:  Stibor, Vladimír a kol. Ohlédni se, nezkameníš: almanach české poezie 2021. První vydání. V Hradci Králové: Milan Hodek – Paper Jam, 2021, s. 143-145. ISBN 978-80-88372-15-8.
PŘIDAL, TOMÁŠ. In: STIBOR,Vladimír a kol. Chléb pouště: almanach české poezie 2022. První vydání. V Hradci Králové. 2022.

Pro Čtení z Písku Hana Ševčíková

Použitá literatura:

Ševčíková, Hana: Otavínka. Dostupné zde:https://otavinka.blogspot.com/2022/04/pocta-zdenku-janikovi.html