A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Píša Antonín Matěj

Narození: 1902 Volyně
Úmrtí: 1966 Praha
Obor působení: básník, literární kritik a historik
Působení: 20. století

Narodil se 10.5.1902 ve Volyni. Od roku 1914 studoval v Písku na klasickém gymnáziu. Na FF UK v Praze studoval bohemistiku a germanistiku. Již od gymnazijních let se účastnil veřejného a kulturního života v Písku. Roku 1919 debutoval v Píseckých novinách. Spolupracoval s redakcí novin Právo lidu a působil zde jako kulturní redaktor, literární a divadelní kritik, pracoval v redakci Národní práce a v jejím nakladatelství. V období 1952 až 1954 byl vědeckým pracovníkem Ústavu pro českou literaturu ČSAV a v letech 1954 až 1963 redaktorem nakladatelství Československý spisovatel. V básnické tvorbě byl ovlivněn dobovými směry 20. let (Dnem i nocí, Pozdravy, Hořící dům), později se věnoval kritice; generačním kritikem se stal knihou Soudy, boje a výzvy. Věnoval se též literární historii (monografie Otakar Theer, Poezie své doby, Josef Hora) a od roku 1926 divadelní kritice (Stopami dramatu a divadla, Divadelní avantgarda). Zemřel 26 2.1966 v Praze.

Použitá literatura:

  • Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Antonín Matěj Píša [online]. c2016 [citováno 30. 10. 2016]. Dostupné zde.
  •  Slovník české literatury po roce 1945. Ústav pro českou literaturu AV ČR. /online/ /cit. 30.10. 2016/. 
     Dostupné zde

Ukázky z díla autora:

Další odkazy: