A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Pilka Jiří

Narození: 1930 Praha
Úmrtí: 2018
Obor působení: muzikolog, publicista, dramaturg
Působení: 20. a 21.století

Narodil se 20. února 1930 v Praze. Studoval na reálném gymnáziu v Písku, kde maturoval r. 1949. Zároveň se učil hře na klavír a čtyři roky na housle v místní hudební škole. V l. 1949 – 1956 studoval hudební vědu a historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Studium musel přerušit ze zdravotních důvodů (1950-1951), v l. 1952-1953 byl vězněn za „spiknutí proti republice“ – za ilegální skauting. Po amnestii v roce 1953 mohl školu dokončit. Jeho diplomová práce má název Otázky filmové hudby – Filmová hudba Jiřího Srnky. V roce 1969 promoval na PhDr. na Palackého univerzitě v Olomouci. V l. 1957–1963 pracoval v archivu Českého hudebního fondu, pak jako dramaturg hudebního vysílání Československé televize (1963–1972). V době normalizace byl z politických důvodů propuštěn, později se stal dramaturgem Východočeského státního komorního orchestru v Pardubicích. Pak působil v hudebním oddělení Divadelního ústavu v Praze (1977-1989). Krátce byl šéfredaktorem hudebního vysílání Československé televize(1990–91) a ředitelem Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK (1991–92) a ve dvou etapách ředitelem Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha (1992–96 a 2000). V letech 1996–2001 působil jako externí pedagog Vyšší střední odborné soukromé školy filmové v Písku.
Byl činný v různých organizacích a institucích, např. České hudební společnosti, ve správní radě Pražské komorní filharmonie, byl členem ediční rady Supraphonu aj. Rozsáhlá a mnohostranná je jeho činnost v oblasti hudební kritiky a publicistiky ( např. Tvorba pořadů pro rozhlas a televizi, uvádění koncertů, příspěvky do časopisů Opus musicum, Melodie, Harmonie aj.). Publikoval řadu knih a pojednání o hudbě. Některé z nich se zabývají problematikou hudby ve filmu, inspirací při výběru tohoto tématu mu byl příbuzenský vztah s hudebním skladatelem Jiřím Srnkou. Některé z jeho publikací (Doteky hudby, Zápas s mlhou) přesahují rámec hudby a mají ráz psychologicko-filozofické úvahy.
Zemřel 7. července 2018.

Z knižních samostatně vydaných publikací lze jmenovat alespoň např.
Filmová hudba Jiřího Srnky (Praha, 1957)
Kudy chodí hudba (Praha, 1980)
Jiří Srnka a jižní Čechy (Jihočeské nakladatelství 1988)
Česká filmová hudba (Praha 2002, spoluautor Antonín Matzner)
Výpravy proti času (Praha, 2OO5)

Obsáhlá bibliografie díla Jiřího Pilky je uvedena na www.ceskyhudebnislovnik.cz

 

Použitá literatura:

  • Poledňák, Ivan.Pilka, Jiří.Český hudební slovník osob a institucí. [online]. Brno: Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity,2008[cit.2012-03-11] Dostupné zde
  • Ševčíková, Hana. Jubileum Jiřího Pilky. [Online]  2010. [cit 2012-03-11]  Dostupné zde
  • Jiří Pilka. Osobnosti Moravy. Online. 2009. [cit 2012-03-11] Dostupné zde
  • Kolářová, Libuše. Zemřel muzikolog a spisovatel Jiří Pilka. /online/ /cit. 8.8.2018/ In: Píseký deník, 10.7. 2018. Dostupné zde

Ukázky z díla autora:

Místa spjatá s autorem nebo jeho díly: