A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Pecl Karel

Narození: 1945 Praha
Obor působení: zoolog
Působení: 20. a 21.století

Narodil jsem se 5. července 1945 v Praze. Bydleli jsme na Letné, kde jsem také 8 let chodil do školy v Korunovační ulici. Protože jsem od dětství měl zájem o přírodu, byl jsem pevně rozhodnut studovat na Přírodovědecké fakultě, kam jsem po maturitě v roce 1964 nastoupil na katedru systematické zoologie. Mým hlavním oborem byly ryby (ichtyologie), ale současně jsem studoval i ptáky (ornitologie). Studium na Karlově univerzitě jsem ukončil v roce 1969.
Najít zaměstnání pro zoologa nebylo jednoduché, ale uspěl jsem v Písku. Tehdejšímu řediteli Jiřímu Freyovi se líbilo, že jsem vystudoval ichtyologii a zabýval se také akvaristkou. To mu vnuklo nápad na originální muzejní expozici s živými rybami našich vod. V červnu 1970 jsem tedy nastoupil do Okresního muzea v Písku a začal projektovat akvária ve sklepních chodbách muzea. 1. září jsem narukoval na vojnu a po měsíčním přijímači v Týně nad Vltavou jsem byl umístěn k tankistům v Písku. Od ukončení vojny jsem až do konce března 2009 pracoval jako zoolog v píseckém muzeu.
Během osmatřiceti let v muzeu jsem vybudoval expozici rybářství a živých ryb, zavedl jsem cyklus přírodovědeckých a cestovatelských přednášek, provedl inventarizační zoologické průzkumy všech chráněných území Písecka a systematicky jsem zkoumal nejcennější ornitologickou rezervaci Písecka rybník Řežabinec. V roce 1977 jsem na Řežabinci zorganizoval první odchytovou a kroužkovací akci, při které se mladí zájemci učili ornitologickým dovednostem a zároveň pomáhali při výzkumu této významné ptačí lokality. Tuto akci jsem pak v mezinárodně normovaném rozsahu pořádal pod názvem Acrocephalus až do roku 2006.
V roce 1993 jsem se stal jedním ze zakládajících členů občanského sdružení Společnosti pro ochranu a výzkum fauny Zoogeos Bohemia. Tato společnost sdružuje zoology muzeí a kromě výzkumů na území naší republiky pořádá výzkumné a dokumentační expedice do zahraničí. Z celkem dvanácti expedic Společnosti Zoogeos jsem se zúčastnil devíti a díky dokumentaci a sběrům přírodnin jsem mohl instalovat v protivínské pobočce Prácheňského muzea expozici exotické přírody.
V dubnu 2009 jsem odešel do penze. Nadále spolupracuji s Prácheňským muzeem v Písku a v rámci výchovy k ochraně přírody také se Záchrannou stanicí živočichů Makov. Mám i víc času na svůj koníček, kterým je pěstování kaktusů. S tím jsem začal již při studiu na vysoké škole a vydrželo mi to dodnes. I nadále fotograficky dokumentuji přírodu. Od 2. února 2013 jsem předsedou sekce – literární stůl v Prácheňské umělecké besedě.

Bibliografie.

Pro Čtení z Písku Karel Pecl, leden 2013

Použitá literatura:

Osobní sdělení

Ukázky z díla autora:

Místa spjatá s autorem nebo jeho díly: