A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Nosková Věra

Narození: 1947 Hroznětín
Obor působení: spisovatelka, publicistka, reportérka
Působení: 20. a 21.století

VĚRA NOSKOVÁ
* 1947 Hroznětín
spisovatelka, publicistka, reportérka

Narodila se 9. dubna 1947 v Hroznětíně (okres Karlovy Vary). Jmenovala se Hedmegová, od pěti let pak (po matčině svatbě) Kubíčková. Vyrůstala ve Strakonicích, kde také roku 1966 maturovala na Střední všeobecně vzdělávací škole. Vzdělání si pak rozšířila na Střední pedagogické škole v Praze (maturita 1978). Do roku 1974 vystřídala různé profese, např. aranžérka, dělnice, cukrářka, archivářka, kreslička, uklízečka,  servírka a další. Čtyři roky bydlela v Písku v Nádražní ulici a pracovala jako aranžérka  národního podniku Oděvy – Písek.V letech 1974 – 1985 pracovala jako učitelka v mateřské školce, pak jako vychovatelka mládeže a v letech 1991 – 2003 jako redaktorka v Českém deníku, pak v časopisu Týden, jako reportérka Blesku (magazín), Europressu a Hospodářských novin. V roce 2003 založila nakladatelství Věra Nosková.
Pod jménem Věra Šípková (první manželství 1968 – 1974) publikovala básně v Divokém víně a Literárním měsíčníku. Po roce 1989 publikovala v časopisech, v jejichž redakcích byla zaměstnána, a externě spolupracovala např. s Reflexem, Lidovou demokracií, MF Dnes i s několika slovenskými periodiky. Jako autorka námětů se podílela na televizních publicistických pořadech (Klekánice, Na vlastní oči). Spolupracovala s rozhlasovou stanicí Vltava. Spolu s Jiřím Grygarem a dalšími stála u zrodu Českého klubu skeptiků (Sisyfos). Prózy Věry Noskové čerpají z autobiografie, v centru pozornosti stojí většinou lidské osudy. Její prozaická prvotina Ten muž zemře zachycuje proměny charakteru člověka v době socialismu a na počátku demokracie. V povídkách se často věnuje prvním láskám dívek, problémům dospívajících či rozvedených žen. Ve svých fejetonech se vyjadřuje ke každodenním problémům naší doby – k postavení muže a ženy v moderní společnosti, zajímá se také o (pseudo)duchovní vědy a alternativní svět.

Beletrie – výběr:
Ten muž zemře (1995)
Je to hustý (2003)
Bereme, co je (2005)
Ať si holky popláčou (2006)
Obsazeno (2007)
Ve stínu mastodonta ( 2008)
Víme svý (2008)
Ještě se uvidí (2009)
Přece by nám nelhali (2010)
Chraňme muže (2010)
Příběhy mužů (2012)
Být básnířkou (2013)
Proměny  (2013)
Noblesa a styl: fejetony (2015)

Použitá literatura:

  • Osobní stránky: http://www.noskova.eu/
  • Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Věra Nosková [online]. c2014 [citováno 4. 05. 2014]. Dostupný ZDE.
  • Slovník české literatury po roce 1945:Věra Nosková /online/. Ústav české literatury AV ČR. /cit. 10.5.2014/. Dostupné ZDE.
  • Část informací - osobní sdělení.

Ukázky z díla autora: