A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Mukařovský Jan

Narození: 1891 Písek
Úmrtí: 1975 Praha
Obor působení: literární vědec
Působení: 19. a 20. století

Narodil se 11. 11. 1891 v rodině profesora matematiky a deskriptivní geometrie na písecké reálce. Po studiích na gymnáziu (1902 – 1910), která absolvoval s nepřetržitým vyznamenáním, ale zároveň s nepřetržitým druhým stupněm známky z mravů,  odešel studovat na pražskou filozofickou fakultu obor čeština – francouzština. V roce 1915 absolvoval, o sedm let později získal doktorát filozofie. Učil na gymnáziích v Plzni a Praze (1915-1934). Od roku 1926 byl členem Pražského lingvistického kroužku. Roku 1929 se habilitoval studií o Máchově Máji a stal se soukromým docentem estetiky Univerzity Karlovy, roku 1931 začal pedagogicky působit na univerzitě v Bratislavě, kde byl roku 1934 jmenován mimořádným profesorem estetiky se zřetelem k literatuře. V roce 1938 se stal mimořádným a v roce 1948 řádným profesorem  na filozofické fakultě v Praze. V témže roce byl zvolen prorektorem a pak rektorem UK, tuto funkci vykonával pět let. V letech 1952 – 1962 pomáhal budovat Ústav pro českou literaturu ČSAV a zároveň zde působil jako ředitel. Politicky se angažoval v mírovém hnutí. Patří k průkopníkům a představitelům strukturální metody v estetice a literární vědě. Zabýval se významnými osobnostmi literatury (B. Němcová, K. H. Mácha, V. Vančura, K. Čapek), divadelním, filmovým a výtvarným uměním. Hodně přednášel a napsal stovky článků a statí do odborného i denního tisku. Knižně byly vydány např. Kapitoly z české poetiky, Studie estetiky, Cestami poezie a estetiky,  Případ poezie. Značnou část jeho prací připravili pro vydání jeho žáci. Zemřel 8. 2. 1975 v Praze.

Použitá literatura:

  • Kotalík, Josef. Písek a Písecko v literatuře. Písek: Okresní lidová knihovna, 1966, s. 53.
  • Dějiny české literatury. 4. díl. Praha: Victoria Publishing, 1995.
  • Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. 3/I. M-O. Praha: Academia, 2000, s. 361-367.  ISBN 80-200-0708-3.
  • Slovník českých spisovatelů od roku 1945. 2.díl. M-Ž. Praha: Brána; Knižní klub, 1998, s. 84-88. ISBN 80-724-014-9 (Brána), ISBN 80-7176-940-1 (Knižní klub).
  • Ze vzpomínek Jana Mukařovského.  Host, 16,  č. 1, 5.1.2000, s. 47-60.
  • Slovník českých spisovatelů. Praha: Libri, 2000, s. 453-454. ISBN 80-7277-007-1. Pravda, Rudolf. Jihočeský badatel v oboru jazyka a uměnovědy. Listy Písecka, 12.11. 1996, s. 16.
  • Kubínová, Marie – Lantová, Ludmila. Jan Mukařovský. Slovník české literatury po roce 1945 [online]. Praha: Ústav české literatury AV ČR, 2006, 13.12.2009 [cit 2011-12-23].  Dostupné zde

Ukázky z díla autora: