A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Mikolášek František

Narození: 1924 Bernartice
Úmrtí: 2014 Písek
Obor působení: učitel, autor místopisné literatury
Působení: 20. a 21.století

Potomek rodu Mikolášků, zaznamenaného na bernarticku už v roce 1714, František, se narodil dne 19. února 1924. Jeho rodiče, tak jako mnozí v Bernarticích, provozovali v té době dílnu na výrobu kuřáckých potřeb, zejména cigaretových špiček a náústků k čibukům a fajfkám. V dobách největší slávy měli deset dělníků, s počínající krizí na začátku třicátých let však klesal odbyt i výroba. Bylo samozřejmé, že František, který studoval na písecké reálce, musel každý den po příjezdu domů v dílně pomáhat a až večer se mohl učit. Na obvyklé zábavy jeho vrstevníků času mnoho nezbývalo, ale i tak patřil k prvním hráčům nově založeného hokejového klubu v Bernarticích. Františkův otec před svatbou pobýval dlouhé roky v USA – nejprve  v Chicagu, kde pracoval i na pověstných jatkách a poté vstoupil do americké armády, s níž hrál v Mexiku ve vojenské kapele na klarinet a violu. Po návratu domů byl možná jedním z prvních jihočechů, kdo ovládal i hru na saxofon. Československé občanství získal on a tudíž i jeho syn František a další dvě děti, až v roce 1935. Když v roce 1939 zemřel, vedla dílnu s velkým vypětím sil nadále jeho manželka.František v té době pokračoval ve studiu na reálném gymnasiu v Praze – maturoval týden po vyhlazení Lidic a z nebezpečné Prahy se vrátil do Bernartic. Tam pak pomáhal vždy část dne tehdejšímu starostovi s administrativou a zároveň pracoval u soustruhu v rodinné dílně. V roce 1944 musel nastoupit jako „ročník 24“ na nucené práce do Říše; povolávací rozkaz byl do rakouského Grazu, kde byl nasazen v továrně Steyer-Daimler-Puch. Po neúspěšném pokusu o útěk k jugoslávským partyzánům byl dvacetiletý František Mikolášek deportován zpět do Grazu a odsouzen k trestu smrti – čtrnáct dní čekal v samotce na vykonání rozsudku a jen díky přímluvě jeho mistra, kterému by chyběl dělník s dobrou znalostí němčiny, byl mu trest změněn pouze na fyzické potrestání. Přes tento zážitek, dlouhé a náročné pracovní směny, nedostatek jídla, bombardování tábora, vzpomínal František na dobu strávenou v totálním nasazení jako na neopakovatelnou životní zkušenost ve společnosti příslušníků snad všech národů Evropy – jeho písemné vzpomínky na toto období byly častokrát čteny i v rozhlasu. Po válce, v roce 1945, mu zemřela matka, a protože se sourozenci dostali do svízelné ekonomické situace, na radu svého profesora z reálky nenastoupil do prvního ročníku vysoké chemické školy, kam už byl přijat, ale využil plného zaopatření ve vojenské akademii v Hranicích na Moravě. V armádě sloužil v elitním raketometném oddílu, ale pro svůj „nespolehlivý“ původ musel odejít. Začátkem šedesátých let, poté co již dálkově dostudoval pedagogický institut, odešel pracovat do Českých Budějovic na funkci krajského školního inspektora. Zaměstnání musel v r. 1971 opustit a uvítal nabídku pracovat na učňovské škole v Písku, kde od roku 1951 s manželkou a synem bydlel. Později, až do svého důchodu, působil na střední ekonomické škole ve funkci zástupce ředitele – v té době absolvoval další vysokou školu – Universitu J. E. Purkyně (Masarykovu univerzitu) v Brně. Písecké studenty učil ještě dlouho v důchodovém věku, až do svých sedmdesáti let. Po roce 1989 byl František Mikolášek armádou rehabilitován a povýšen do hodnosti plukovníka v záloze. Ve svých sedmdesáti letech se začal F. Mikolášek věnovat další činnosti, která ho neopustila do dneška. Ve spolupráci s bernartickou radnicí vydal svou první knihu, mapující historické události tamního regionu. S pomocí pracovníků píseckého muzea, archivů v celé republice, knihoven i dalších institucí s historickými dokumenty mu poté vyšly další knihy a články, pojednávající nejen o regionální historii, ale i o válečných událostech a vystěhovalectví do Ameriky. V osmdesáti letech začal pracovat na počítači a využívat i internet – k smutným životním zážitkům se ale přidala i písecká povodeň, která mu zničila ve sklepě portyčského bytu celý historický archiv i dva další rozepsané rukopisy. Pro Čtení z Písku Petr Mikolášek, 14. února 2014 Zemřel 15. listopadu 2014.

Použitá literatura:

  • František Mikolášek bohatě splácí svou rodáckou daň (Písecko, 20. 1. 2005)
  • Velková, Radka. Historik František Mikolášek rád bloudí časem. Milevské noviny, 29. 4. 2009, č. 17, s. 5.
  • Měchurová, Zlata, První bernartickou čítanku vzala voda. Listy Písecka, 18. 11. 2005, č. 269, s. 15.
  • Jiroušková, Milada. Odešel František Mikolášek. Písecký deník, 21. 11. 2014, č. 272, s. 3.

Ukázky z díla autora: