A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Ludvíkovský Jaroslav

Narození: 1895 Střelské Hoštice u Strakonic
Úmrtí: 1984 Brno
Obor působení: filolog, medievalista, překladatel, profesor
Působení: 19. a 20. století

Narodil se 4. 6. 1895 v rodině sedláře. Dětství prožil v Písku, kde absolvoval klasické gymnázium (1906-1914), na němž roku 1914 maturoval. Pak studoval na Univerzitě Karlově klasickou filologii, roku 1920 získal doktorát. V letech 1920-1928 působil jako středoškolský profesor v Praze a v Bratislavě, na přelomu let 1925-1926 byl na studijním pobytu v Římě. V roce 1926 se habilitoval prací Řecký román dobrodužný. Rok 1928 byl jmenován mimořádným, 1934  řádným profesorem klasické filologie na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Koncem roku 1938 musel Slovensko opustit, od začátku roku 1939 působil jako profesor klasické filologie na Masarykově univerzitě v Brně. Po uzavření českých vysokých škol byl roku 1940 dán na dovolenou. Od roku 1945 byl profesorem klasické filologie a později latinské literatury na filozofické fakultě brněnské univerzity, v letech 1945 – 1952 přednášel zároveň na bratislavské univerzitě. V letech 1966-1973 působil jako vedoucí vědecký pracovník na filozofické fakultě v Brně. PhDr. J. Ludvíkovský zemřel 23. 10. 1984 v Brně.
Zabýval se řeckou a latinskou slovesností v době antické, studiem antické tradice v české kultuře a českou literaturou psanou latinsky. V bádání se soustředil na václavské a ludmilské  legendy, zejména na původ Kristiánovy legendy.  V knize Dobrovského klasická humanita (1933) ukázal nesprávnost domněnky o přerušení kontinuity české kultury za protireformace.  Překládal z řečtiny (Lúkianos, Epikúros aj.) a z latiny (např. Cicero, Komenský a další). Obecné aspekty svého oboru a některá svá vědní témata objasňoval širší kulturní veřejnosti. Do sborníku Stosedmdesát let píseckého gymnasia (1948) napsal příspěvek Václav Písecký a náš národní humanismus. V 1. díle  Písecké čítanky byla se svolením J. Ludvíkovského tato studie zkrácena.

Použitá literatura:

  • Forst, Vladimír. Lexikon české literatury. 2.sv.Praha: Academia, 1993,s.1226-1229.ISBN 80-200-0469-6.
  • Kotalík,Josef. Jak studovali významní žáci ústavu. In Stosedmdesát let píseckého gymnasia. Písek: St. Reál. gymnasium v Písku, 1948. S.88-89.
  • Tomeš, Josef. Český biografický slovník. 2. sv. Praha: Paseka, 1999, s. 292. ISBN 80-7185-246-5.
  • rhš. Jaroslav Ludvíkovský. Slovník českých filosofů [online]. 1998. [cit. 2011-02-02]. ISBN 80-210-1840-2. Dostupné zde
  • Švadlenová, Martina. Jaroslav Ludvíkovský. Akademický bulletin Akademie věd České republiky č. 12, (2004,) s. 20.
  • ČEŠKA, Josef. Classica atque mediaevalia Jaroslao Ludvíkovský octogenario oblata. Vyd. 1. Brno : Universita J.E. Purkyně, 1975.                                                                                                                                                                                                                            Odkaz:
    • dostupné zde

Ukázky z díla autora: