A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Ludvík Lubor

Narození: 1929 Písek
Úmrtí: 2001 České Budějovice
Obor působení: historie, skauting
Působení: 20. století

Písecký rodák (narozen 20. června 1929), absolvent obchodní akademie, měl dvě velké celoživotní lásky: skauting a historii. Zajímaly ho dějiny názvů píseckých ulic, osudy píseckých pomníků, o nichž publikoval články v místním tisku, a tematika francouzsko-bavorské okupace Čech v letech 1741-1742. Zabýval se starými plány svého rodného města. Od roku 1992 publikoval v historickém a vlastivědném časopise Výběr: časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech. Jeho přednášky v Prácheňském muzeu měly vždy hodně posluchačů. Své historické a místopisné znalosti uplatnil i jako předseda Letopisecké komise města Písku. Velký úspěch měla kniha Písecké ulice (Písek 1998), jejímž spoluautorem je Jiří Prášek. L. Ludvík redigoval 80 let skautingu v Písku (Písek 1999), v časopisu Výběr uveřejnil články: Roedelův plán Písku z roku 1775 (2/1993), K píseckému jubileu 1993 (3/1992), Písecká Amerika (1/1995), Bitka u Písku (2/1996), Nejstarší plán města Písku (96/2), Francouzská armáda v jižních Čechách 1741-1742 (1/2001) a další. Zemřel 9. února 2001.

Použitá literatura:

  • Prášek, Jiří: Za Luborem Ludvíkem. In: Výběr roč. 38, č. 1, 2001, s. 63-64.
  • Ludvík, Lubor - Prášek, Jiří. Písecké ulice, náměstí, samoty a komunikace. Písek: JaM, 1998.
  • Kartotéka JVK CB-REGO, Jihočeská vědecká knihovna
  • Databáze AUT  Národní knihovny, www.nkp.cz
  • ABART. dostupné zde

Ukázky z díla autora:

Místa spjatá s autorem nebo jeho díly: