A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Kotalík Josef

Narození: 1896 Kluky
Úmrtí: 1987 Písek
Obor působení: pedagog, autor středoškolských učebnic literatury, literární historik
Působení: 19. a 20. století

Narodil se 2. 1. 1896. Po ukončení obecné školy v Klukách studoval na píseckém gymnáziu (1909-1916), v letech 1916-1920 češtinu a latinu na filozofické fakultě pražské univerzity. V roce 1922 získal aprobaci pro středoškolskou profesuru. Působil jako středoškolský profesor na písecké reálce, na reálném gymnáziu ve Strakonicích, v roce 1928 se vrátil do Písku, kde působil nejprve jako profesor a od r. 1945 do r. 1953 jako ředitel  na gymnáziu. V letech 1953 – 1956 vyučoval na střední průmyslové škole. Pedagogická praxe ho ve 30. letech přivedla k tvorbě středoškolských učebnic české literatury pro vyšší třídy gymnázia (Stručné dějiny československé literatury, spoluautor J. Kotrč -1934, 1946, 1948). Svůj literárně historický zájem obrátil k významným osobnostech Strakonicka a Písecka (F. L. Čelakovský, A. Heyduk, F. Šrámek). Uspořádal výbor z tvorby A. Heyduka (Cigánské melodie a jiné písně), připravil k vydání Šrámkovy Tři písecké, Listy píseckým aj. K literárně historickým pracím jihočeského regionu patří studie Jižní Čechy v české literatuře (1957), Písek a Písecko v literatuře (1966). Zabýval se též dějinami píseckého gymnázia a soupisem a výkladem pomístních jmen píseckého a hradišťského katastru. Zemřel 19. 10. 1987.

Použitá literatura:

  • 90 let Josefa Kotalíka. Písek: Gymnázium Dukelských hrdinů, 1986.
  • Lexikon české literatury. 2. díl, II. svazek. K-L. Praha: Academia, 1993, s. 880-881.
  • ISBN 80-200-0469-6
  • Dvě stě let píseckého gymnázia. Písek: Gymnázium Dukelských hrdinů,1978, s. 111-112.