A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Kolář Ondřej Kryštof

Narození: 1960 Písek
Úmrtí: 2021
Obor působení: historik, numismatik
Působení: 20. a 21.století

Ondřej Kryštof Kolář se narodil 2. února 1960 v Písku.  Byl pedagog, historik, numismatik, básník, prozaik, publicista, autor prací zejména z oboru numismatiky a dějin jižních Čech a Písecka, psal také o významných osobnostech tohoto regionu. Zemřel 4. března 2021 v Heřmani ve věku 61 let.

Pro Čtení z Písku napsal v období podzim 2011 – zima 2012 svůj medailonek (uveřejněný níže) s tím, že si nepřeje žádné úpravy. Jeho přání respektujeme.

„Narozen 2. února 1960 v Písku, nyní žije v Heřmani. V roce 1975 uspořádal první odbornou přednášku pro veřejnost. V roce 1976 začal publikovat příspěvky v odborném tisku. V roce 1978 začal publikovat vlastní beletristickou tvorbu (poezie, próza). Od roku 1978 členem České numismatické společnosti. Po maturitě na gymnáziu v Písku začal v oblasti popularizace vědy a umění spolupracovat se sdělovacími prostředky. V roce 1983 absolvoval studium historie na Filozofické fakultě University Karlovy v Praze, kde se v semináři prof. Miroslava Hrocha specializoval na analýzu úlohy individuálních a kolektivních myšlenkových soustav v  dějinách: tématem jeho diplomové práce byl vývoj novověkého utopického myšlení. V letech 1983-1985 pedagogem na Vysoké škole ekonomické v Praze. V roce 1986 katalogizoval a studoval sbírky muzeí v Písku, Strakonicích a Blatné. V roce 1987-1990 referent státní památkové péče, muzejnictví a kronikářství Okresního národního výboru v Písku. V roce 1988 jmenován soudním znalcem(obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace numismatika). V letech 1989-1991 studoval dva roky právo na Právnické fakultě University Karlovy v Praze. Mezi léty 1990-2000 svobodné povolání (konzultant, soudní znalec, publicista, externí pracovník kulturních organizací), řada příležitostných zaměstnání (památkář, redaktor týdeníku, stání úředník, šéfredaktor kulturního časopisu, lesní dělník atd.) V roce 2000 přijal křest v církvi římskokatolické. V roce 2001 shrnul dosavadní portfolio společenskovědních činností do právního režimu živnostenského oprávnění (název firmy Mgr. Ondřej Kolář, IČO 70663599, odborný poradce v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti). V roce 2008 jako historik a teoretik výtvarných umění byl přijat do Asociace umělců a medailérů. V tomtéž roce pod značkou „Prácheňská akademie v Písku“ založil skupinu kulturních a vzdělávacích projektů. V roce 2009 členem Hospodářské komory. V roce 2010 se podílel se na vzniku občanského sdružení Collegium Artium a byl jednomyslně zvolen jeho prvním prezidentem. Od roku 2011 je starostou sdružení Prácheňská umělecká beseda. Základní směry vědecké práce: 1. Dějiny utopického myšlení – v návaznosti na diplomovou práci 2. Dějiny 19. století, především problematika českého národního obrození 3. Dějiny 20. století, především dějiny regionalismu a související problematiky územního vývoje veřejné správy (myšlenková soustava resp. ideologie jihočeského regionalismu, vznik a vývoj teorie o jihočeské národní povaze, osobnosti regionalistů, Národohospodářský sbor jihočeský, Národní jednota pošumavská atd.) 4. Dějiny historiografie, zejména život a dílo Augusta Sedláčka a dalších českých historiků 19. a 20. století 5. Literární historie v kontextu s dalšími oblastmi dějin kultury 6. Numismatika, především teorie a dějiny vědecké numismatiky, dějiny organizace numismatické práce, dějiny veřejných i soukrom¨ých sbírek, vztah osobností české kultury k numismatice nálezy mincí, regionální ražby 7. Medailistika v kontextu i dalšími oblastmi teorie a dějin výtvarných umění, především dějiny českého medailérství 20. století.
Pro Čtení z Písku Ondřej Kryštof Kolář“

Publikace:

Nálezy mincí na Písecku I-II, 1981 a 1982
Písecká léta Augusta Sedláčka, 1987
O Augustu Sedláčkovi, 1988
O vojtěchu Šimkovi, 1989
Zajímavá místa okresu Písek, 1990
Město v času proměn, 1990
Prácheňská otázka a Písek, 1991
O jihočekém regionalismu, 1992
Odpotkání, 1994 (sbírka básní)
Vzpomínky Terezy Sedláčkové, edice 1996
Karel Klostermann – spisovatel Šumavy a Pošumaví, 2008
Písecké numismatické kapitoly, 1997
Písecké solitéry 2010
Historická ročenka 2012 Písek – Příběh města, 2012
August Sedláček – historik český, historik písecký, 2013

Dostupné on-line (plné verze):
Básně
Povídky
Prácheňsko všemi smysly
Volání po vysokém školství v Písku v roce 1945
Historická ročenka 2013-2014
Historická ročenka 2015-2016
Historická ročenka 2017
Historická ročenka 2018-2019

 

Použitá literatura:

  • Osobní sdělení
  • Zemřeli. Písecký deník, 10. 3. 2021, č. 58, s. 2.
  • Cejnar, Karel. Zamyšlení nad Ondřejem Kryštofem Kolářem. Písecký svět, č. 6, 26. 3.2021, s. 20.