A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Klášterský Antonín

Narození: 1866 Mirovice
Úmrtí: 1938 Praha
Obor působení: básník, překladatel, úředník
Působení: 19. a 20. století

Narodil se 25. září 1866 v Mirovicích, kam jeho otec (spolumajitel menší továrny na likéry a po jejím zániku obchodní cestující), odstěhoval z Prahy svou ženu Marii  před očekávanými válečnými hrůzami za rakousko-pruské války. Mariin otec Ignác Hainz byl zámožným mirovickým kupcem a váženým občanem. V místním kostele sv. Klimenta pokřtili budoucího básníka Antonín Václav. Vývoj událostí dovolil matce s dítětem brzký návrat do Prahy, kde Antonín Klášterský prožil své dětství a mládí. Do jižních Čech však jezdil často nejen na letní pobyty, ale i během roku – do Mirovic, Protivína, na Hůrky u Písku. Část prázdnin trávíval u matčina bratra Arnošta Hainze, schwarzenberského správce a později ředitele velkostatku v Osově. Také navštěvoval svou tetu v Čimelicích. S jejím synem, svým bratrancem, podnikl v době gymnasiálních studií výlet na Zvíkov,  při němž se spřátelil s o dva roky starším Čeňkem Zíbrtem. Ze všech příbuzných měl však nejraději babičku Apollonii Hainzovou, (roz. Brožovou), která mu vyprávěla rodinné historie a staré skazky. Po letech jí věnoval v Májovém almanachu „Rodinný portrét“.  Usnesením obecního zastupitelstva města Mirovic z 2. 4. 1926 byl jmenován čestným občanem svého rodiště. Jižní Čechy se v jeho díle objevují často. Už jako student napsal studii o bývalém mirovickém kaplanu Václavu Čeňku Bendlovi Stránickém, příteli B. Němcové. Z Písecka jsou např. také Sonety Zvíkovské ze sbírky Srdce a duše, óda na Zvíkov v Tmavých růžích, Mému rodnému městu a Milému Písku v Nových Jihočeských melodiích.
V Praze vystudoval gymnázium (maturoval roku 1885) a práva (1885-1890).  Po studiích působil jako praktikant u Zemské školní rady, od roku 1894 do roku 1928 pracoval jako úředník Zemského výboru v Praze.  Roku 1898 se oženil, roku 1901 se narodil jeho syn Ivan (1901-1979), který se stal významným českým botanikem a vedoucím botanického oddělení Národního muzea. Antonín Klášterský patřil k organizátorům tehdejšího literárního života – byl členem výboru Spolku českých spisovatelů beletristů Máj, výboru podpůrného spolku spisovatelů Svatobor, předsedou Společnosti J. Vrchlického a Společnosti přátel antické kultury, členem České akademie pro vědy, slovesnost a umění.
Jeho básnické dílo představuje přechod mezi lumírovskou poezií a tvorbou generace 90. let 19. století. Klášterský se ve svém díle snažil zachytit všední skutečnosti a navodit citovou atmosféru zobrazovaného. Psal básně se sociálními motivy, plné sentimentality, a v oblasti přírodní lyriky hledal paralelu mezi přírodou a  životem člověka.  Jeho poezie je však zatížena množstvím popisných detailů. Postupně se v jeho sbírkách stále častěji objevuje melancholické usmíření a touha po klidném rodinném štěstí. Je také autorem poezie vlastenecké a drobnějších epických básní a veršovaných knih pro děti. Do časopisů přispíval referáty o soudobé básnické tvorbě. Překládal z angličtiny a němčiny. Používal pseudonymy A.K. Lesan a Petr Jasmín.
Zemřel 3. října 1938 v Praze a byl pohřben na vyšehradském hřbitově.

Použitá literatura:

  • Borecký, Jaromír. Básnické dílo Ant. Klášterského. Otavan, 5.4.1917, roč. 2, č. 1, s. 3-5.
  • Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. 2. Svazek II. K-L. Praha: Academia, 1993, s. 697-699. ISBN 80-200-0469-6.
  • Literární atlas československý. 2. Praha: Prométheus, 1934, s. 32-33.
  • Malý, Jaromír. K padesátinám Antonína Klášterského. Otavan, 28. 10. 1916, roč. 1, č. 8, s. 130-132.
  • Michal, Jar. Oslava básníka A. Klášterského a odhalení jeho pamětní desky v Mirovicích. Otavan, 30. 12. 1926, roč. 10, č. 6-8, s. 78-80.
  • Möllerová, Jana. Homo botanicus: Klášterský, Ivan. /online/ /cit. 5.8.2013/. Dostupné zde
  • Pravda, Rudolf. Před šedesáti lety zemřel Antonín Klášterský. Listy Písecka, 2. 10. 1998, s. 16. Různé. Otavan, 12. 6. 1926, roč. 10, č. 1-2, s. 14.