A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Husová Anna Regina

Narození: 1857 Chřešťovice
Úmrtí: 1945 Písek
Obor působení: učitelka, ředitelka měšťanské dívčí školy, badatelka v oboru národopisu
Působení: 19. a 20. století

Narodila se 22. 9. 1857 v Chřešťovicích u Písku (tehdy Křešťovicích), kde také chodila do obecné školy. Ve vzdělání pokračovala na písecké měšťanské škole (1872 – 1875). Po studiích na Českém ústavu pro vzdělávání učitelek v Praze vyučovala v Protivíně, Vodňanech a od roku 1810 na obecné škole v Písku. Odtud přešla na měšťanskou školu, kde se roku 1920 stala ředitelkou. Do důchodu odešla v roce 1926. Pracovala ve výchovných a dobročinných spolcích. Patřila k zakladatelkám spolku Světlá, jehož jednatelkou byla až do roku 1945. Pracovala též ve spolku Péče o mládež. Významná je i její práce národopisná – sbírala texty a notové záznamy lidových písní z Chřešťovicka a pro písecké muzeum lidové kroje z Prácheňska. Zájem o lidové umění a osvětová činnost podnítily její cesty po Evropě a severní Africe. Mezi její přátele, s nimiž ji spojovala její činnost odborná i osvětová, patřila např. Eliška Krásnohorská, čestná předsedkyně píseckého spolku Světlá, a Tereza Sedláčková, manželka Augusta Sedláčka. A.R. Husová sbírala také jihočeské pohádky, říkanky, pověsti a písně, ale je i autorkou mnoha knih pro děti a mládež, v nichž se objevují sociální náměty, motivy vlastenectví, domova, poctivosti a pracovitosti, stejně jako kladné lidské city. Pro její tvorbu jsou charakteristické přírodní motivy a patrný výchovný záměr.  Vydala kolem dvaceti titulů, např. V čarovném sadě /1890), Několik povídek o rostlinách (1892), Na pobřeží východní Afriky (1897), Z pohádkové říše (1899), Pohádky z naší chaloupky (1907), Paní Věra (1934) a další. Přispívala do mnoha časopisů, např. Beseda učitelská, Malý čtenář, Otavan aj. Zemřela 16. 4. 1945 v Písku a byla pohřbena na zdejším Svatotrojickém hřbitově.

Použitá literatura:

  • Kotalík, Josef. Písek a Písecko v literatuře. Písek: Okresní lidová knihovna, 1966, s. 51.
  • Kudrnáč, Jaroslav. Pietní park. Písek: Okresní muzeum v Písku, 1983, s. 23.
  • Lexikon české literatury. 2 díl. Praha: Academia, 1993, s. 368. ISBN 80-200-0468-8.
  • Masarykův slovník naučný. 3. díl. Praha: Čs. Kompas, 1927, s. 382.
  • Ottův slovník naučný. 28. díl. Praha:Otto, 1909, s. 611. 
  • Tůmová, Marie. Anna Regina Husová (1857 - 1945). Praha, 2006. 186 s. Diplomová práce. Univerzita Karlova, FF, Ústav etnologie.
  • Zemanová, Blanka. Písecká literatura a její autoři.  Písek: J a M, 2005, s. 63. 
  • ISBN 80-86154-57-2

Ukázky z díla autora:

Místa spjatá s autorem nebo jeho díly: