A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Husinecká Marie

Narození: 1951 Praha
Obor působení: učitelka dramatické výchovy
Působení: 20. a 21.století

Narodila se 4. 11. 1951 v Praze jako Marie Chytrová. V dětství se rodiči přestěhovala do Vodňan. V době svých vysokoškolských studií na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích založila divadelní soubor SKUMAFOR (Skupina malých forem), který v krátké době zaznamenal řadu úspěchů na národních přehlídkách, účastnil se natáčení dětských seriálů v rozhlase. Řada těchto praktických zkušeností, které pak shrnula v práci na téma Dramatická výchova, jí přinesla druhé místo a ocenění na Celostátní studentské vědecké konferenci. Pedagogická fakulta ji umožnila prezentaci divadelních představení. Následovaly zahraniční divadelní stáže v Irsku a Polsku i řada seminářů v rámci divadelních festivalů v ČSSR. Od roku 1973 žila a vyučovala v Písku. Do Českých Budějovic dojížděla přednášet na Pedagogickou fakultu Komunikativní výchovu.  S podporou tehdejšího ředitele Lidové školy umění v Písku Josefa Hrdého založila v roce 1975 na této škole Literárně dramatický obor, který vedla až do roku 2011. Vychovala řadu hereckých osobností, např: Hanu Seidlovou, Radku Urbanovou, Romanu Kvapilíkovou, Ivanu Jirešovou. „V jednotlivých ročnících na základě učebních osnov získávají žáci nejrůznější dovednosti v oblasti herectví. Jsou to – pohybová výuka (gymnastika, tanec), hlasová výuka (přednes prózy a poezie), pěvecká technika, práce na vlastních literárních tvarech. Významnou součástí práce je improvizace v nejširším slova smyslu, kde děti uplatňují a rozvíjejí i schopnosti tvůrčím způsobem řešit různé životní situace, problémy a konflikty, objevují sebe sama, nacházejí vlastní osobnost v kontextu sociálních vztahů s ostatními. To je to nejcennější, co si odnáší většina z nich do života a jen ti nejtalentovanější se pak věnují této dráze jako profesionální herci. Nejcennější, co dětem tato práce přináší, není napsáno na žádném diplomu, ale kdesi v duši, která už vždycky bude mít ráda poezii a vše krásné a bude to umět v případě potřeby chránit.“(M. Husinecká)

Přehled realizací a mimořádných ocenění:

1976: Nový svět přijede na všech kolejích (pásmo na motivy Vítězslava Nezvala)
1977: Motýlek do tanečních (na motivy Pavla Šruta)
1978: Vždyť je nám patnáct (M. Husinecká) – Národní přehlídka dětských recitačních kolektivů Příbram
Národní přehlídka dětských divadelních souborů Kaplice
Národní přehlídka malých jevištních forem Šrámkův Písek
1979: Kurs pro začínající spisovatele (V. Lacina) Národní..Kaplice Šrámkův Písek Národní přehlídka divadel poezie Wolkerův Prostějov
1980: Roboti nejsou vůle má (Josef Kainar) Národní přehlídka malých…Šrámkův Písek
1981: Jsme vaše radost (M. Husinecká) Národní …Kaplice Slovenská národní přehlídka – Šala
1983: Svět jako divadlo (W. Shakespeare) Národní..Wolkerův Prostějov
1984: Do Tramtárie (M. Válek) Národní přehlídka dětských recitačních kolektivů Mělník
1985: Mým snem jsou malé červené ponožky (M. Macourek) Mělník
1986: Jsi moje první zbláznění (M. Husinecká) Mělník
1987: Buď fit! (R: Goscinny) Kaplice
Šrámkův Písek
Festival Mladého amatérského divadla (FAMAD) Libice
Divadelní festival v Parku oddechu J. Fučíka Praha
1988: Hra na déšť (M. Husinecká) Mělník
Národní přehlídka LDO LŠU Most
1989: Holčička a motýl (M. Lukešová) Mělník
Podzimní list (Daisy Mrázková)
Wolkerův Prostějov
J.A.Komenský Labyrint světa a ráj srdce Kaplice
1990: Labyrint světa a ráj srdce (J.A.Komenský) Mezinárodní divadelní festival v Moskvě
Bibiana a strach (M. Lukešová) Národní přehlídka dětských recitačních kolektivů Příbram
1994: Rozhodně budu ošetřovatelkou dětí (A. Lindgrenová)
„… si někdy připadám…“ Dětská scéna Ústí nad Orlicí
Chvála bláznivosti Wolkerův Prostějov
1996: Zblázněné srdce na motivy divadelní hry Eugena Ionesca „Král umírá“
2001: Než přijde den ještě jeden sen

Použitá literatura:

  • Databáze českého amatérského divadla. Dostupné zde
  • Rozhovor v Píseckém deníku s Libuší Kolářovou (2011) Dostupné zde
  • Rozhovor s Ivanou Píhovou Tvořivé hledání člověka v člověku - akademie literárně-dramatického oboru ZUŠky (1994)
  • Kronika Literárně dramatického oboru
 

Místa spjatá s autorem nebo jeho díly: