A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Hašek Jaroslav

Narození: 1883 Praha
Úmrtí: 1923 Lipnice nad Sázavou
Obor působení: spisovatel, novinář
Působení: 19. a 20.století

Jaroslav Hašek se narodil 30. dubna 1883 v Praze jako syn středoškolského profesora, později bankovního úředníka. Po nedokončených studiích na gymnáziu se vyučil drogistou a nakonec maturoval na obchodní akademii. Stal se zaměstnancem banky Slavia. Naštěstí pro českou literaturu se seznámil s českými anarchisty a začal vést bohémský a tulácký život (prošel pěšky mj. Slovensko, Halič, Uhry). Živil se jako novinář, nicméně stupňovaly se jeho problémy s alkoholem. V roce 1907 byl krátce vězněn za svoji anarchistickou činnost. Seznámil se s Jarmilou Mayerovou, se kterou se později oženil. Roku 1908 redigoval Ženský obzor, od 1910 Svět zvířat, od 1911 přispíval do Českého slova, dále pak do Čechoslovanu, Pochodně, Humoristických listů. V roce 1911 založil Stranu mírného pokroku v mezích zákona, politickou mystifikaci karikující volební poměry, a vystupoval jako její kandidát. V tomto období byl spolu s F. Langrem, E. A. Longenem, E. E. Kischem a dalšími spoluautorem řady kabaretních vystoupení, kde byl i hlavním účinkujícím. V roce 1915 dobrovolně narukoval v Českých Budějovicích k 91. pluku a s ním odešel na haličskou frontu. V září 1915 se nechal zajmout a roku 1916 vstoupil do československých legií, publikoval v časopise Čechoslovan. Přes Jugoslávii se dostal do Ruska, kde roku 1918 vstoupil do Rudé armády, byl ředitelem armádní tiskárny v Ufě, náčelníkem oddělení pro práci s cizinci aj. Znovu se oženil. V prosinci 1920 se vrátil do Prahy i ke svému bohémskému způsobu života. Mnoho historek z této doby sepsal Haškův přítel Zdeněk Matěj Kuděj. Znechucen politickým vývojem odešel do Lipnice nad Sázavou, kde později zemřel. Nejsilnějšími stránkami Haškovy tvorby byly od počátku humor a ironie. Hašek svůj humoristický talent uplatnil především v próze, v počátku zejména v cestopisných črtách a humoreskách. Rozvinul zde výtečnou schopnost zachycení věcného detailu a bizarního příběhu. A právě už v povídkách z cest (např. Rybář Gulaj, 1902) začíná Hašek cizelovat typ postavy lidového chytráka, který se stane určující pro jeho stěžejní románové dílo. Dílo, které Haška proslavilo po celém světě, jsou však Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. V centru románu stoji postava zdánlivě prostoduchého vojáka Švejka, který se z kterékoli nesnáze dostane díky své neobyčejné výmluvnosti.

Bibliografie: Dostupné zde Rozhlasové adaptace vybraných děl k bezplatnému stáhnutí ve formátu mp3 na webových stránkách Českého rozhlasu 3-Vltava: Dostupné zde

Použitá literatura:

  • MĚDÍLEK, Boris. Bibliografie Jaroslava Haška. (Soupis jeho díla a literatury). sest. a red. Boris Mědílek. První vyd. Praha : Památník národního písemnictví, 1983. 338 s. (Soupisy Strahovské knihovny sv. 4.). POSPÍŠIL, Josef. Znal jsem Haška. Josef Pospíšil ; [Fot. Josef Pospíšil]. 1. vyd. Hradec Králové : Kruh, 1977. 136 s., ilustr.