A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Fröhlich Jiří

Narození: 1946 Písek
Obor působení: archeolog
Působení: 20. a 21.století

Písecký rodák (25. 9. 1946) a patriot. Studoval Střední průmyslovou školu a Muzejnictví. Původně pracoval jako technický úředník, poté v Muzeu středního Pootaví ve Strakonicích (1980-1990) a jako archeolog v Prácheňském muzeu v Písku (1990-2011). Archeologií se zabývá od svých jedenácti let. Od roku 1967 publikuje v odborném tisku, ale píše i populárně naučné knihy a články. Jeho bibliografie čítá přes tisíc položek. Je autorem a spoluautorem více než dvaceti knih. Písku se týkají zejména následující knihy:  Písek – Historický průvodce – Stručné dějiny města (vydání 1994, 1995, 2004), Písecké náhrobníky z 13. – 18. století (1996), Písecko v zrcadle archeologie (1997), Písecké hory známé i neznámé (1999), Písek na starých pohlednicích (1999), Stará Otava mezi Pískem a Zvíkovem (2000, 2012), Plavecké historky z voroplavby na Vltavě a Otavě (2003), Čertova stezka (2003) a Zlato na Prácheňsku (2006), Stará Otava mezi Strakonicemi a Pískem (2013), Lidé od vody. Plavecké historky z Vltavy a Otavy (2014, druhé vydání 2015), Královské město Písek z pohledu archeologa, Blanice, Putim 2015.
Do tisku edičně a redakčně připravil desítku knih. Je členem redakčních rad těchto periodik: Časopis Společnosti přátel starožitností, Archeologické výzkumy v jižních Čechách, Jihočeský sborník historický a Výběr. V letech 1990 – 1995 byl výkonným redaktorem časopisu Výběr a v letech 1991 – 2001 Zpráv o činnosti Prácheňského muzea v Písku. Pro odborné archeologické časopisy připravuje recenzní posudky. K jeho 60. narozeninám mu kolegové věnovali sborník Archeologické výzkumy v jižních Čechách (roč. 19, 2006).
V roce 2016 mu udělila Jihočeská univerzita čestný doktorát z oboru archeologie.
5. dubna 2022 převzal Jiří Fröhlich v Národním muzeu v Praze Cenu Eduarda Štorcha za celoživtoní přínos v oblasti archeologie.  Cenu uděluje Česká archeologická společnost za mimořádné zásluhy o popularizaci archeologie a šíření povědomí o významu arecheologických památek.

Kompletní bibliografie:
1967-2000: Archeologické výzkumy v jižních Čechách, roč. 14, 2001, str. 339-359.
2001-2006: Archeologické výzkumy v jižních Čechách, roč. 19, 2006, str. 6-11.
2007-2011: výroční zprávy Prácheňského muzea v Písku za jednotlivé roky.

Výběrovou bibliografii 1967-2020 najdete níže na této stránce pod ikonou „plná verze“.

 

Použitá literatura:

  • Michálek Jan. Jiří Fröhlich – 55 let. Zlatá stezka. Sborník Prachatického muzea, roč. 8-9, 2001-2002, s. 121-123.
  • Sklenář Karel. Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů. Libri Praha 2005, s. 180-181.
  • Zavřel Petr. Jiří Fröhlich šedesátiletý. Zlatá stezka. Sborník Prachatického muzea, roč. 12-13, 2005-2006, s. 157-158.
  • Vencl Slavomil – Chvojka Ondřej. Jiří Fröhlich šedesátiletý. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, roč. 19, 2006, s. 3-11.
  • Prášek Jiří. Jiří Fröhlich šedesátiletý. Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech, roč. 43, 2006, s. 240-241.
  • Gelnar Michal. Jiří Fröhlich šedesátiletý. Sklář a keramik, roč. 57, 2007, č. 1-2, s. 53.
  • Červený Tomáš, Jihočeští spisovatelé aneb někteří z mnoha … Prachatice 2011, s. 47-48.
  • Chvojka Ondřej. Odchod Jiřího Fröhlicha do důchodu. Prácheňské muzeum v Písku v roce 2011. Písek 2012, s. 119-121.
  • Kolektiv. Jiří Fröhlich – Archeolog tělem i duší. In: Jihočeši tělem i duší. Příběhy osobností spjatých s Jihočeským krajem. Č. Budějovice 2015, s. 86-92.
  • Lhoták Jan. Jiří Fröhlich sedmdesátníkem. Vlastivědný sborník Muzea Šumavy, roč. 9, 2016, s. 451-453.
  • Chvojka Ondřej – Kovář Daniel – Petráš Jiří. Sedmdesátiny Jiřího Fröhlicha. Výběr, roč. 53, 2016, s. 203-205.
  • Chvojka Ondřej – Menšík Petr. Sedmdesát let Jiřího Fröhlicha. Castellologica bohemica, roč. 16, 2016, s. 241-242.
  • Chvojka Ondřej. Udělení titulu doctor honoris causa Jiřímu Fröhlichovi. Zlatá stezka, roč. 24, 2017, s. 321-322.
  • Pták Martin – Hlásek Daniel. Emeritní pracovník Prácheňského muzea Jiří Fröhlich, dr. h. c. sedmdesátiletým. Prácheňské muzeum v Písku v roce 2016, Písek 2017, s. 172-176. 
  • Velková, Radka. Archeolog Jiří Fröhlich převzal významné ocenění. Písecké postřehy, roč. 31, 13. 4. 2022, č. 15, s. 9.

Místa spjatá s autorem nebo jeho díly: