A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Daneš František

Narození: 1807 Písek
Úmrtí: 1892 Perc u Loun
Obor působení: římskokatolický kněz, pedagog, národní buditel
Působení: 19.století

Narodil se 23. července 1807 v Písku v rodině truhláře Karla Daneše a jeho manželky Anny Ludmily, rozené Molendové, která pocházela ze staré písecké měšťanské rodiny, jako jejich třetí dítě. Po studiích na píseckém gymnáziu odešel do Prahy, kde od roku 1826 studoval filozofii. V té době se stal přesvědčeným bolzanistou. Roku 1829 vstoupil do pražského bohosloveckého semináře a roku 1832 byl v Českých Budějovicích vysvěcen na kněze. Do roku 1837 působil jako kaplan v Jiníně u Strakonic. Jako domácí učitel čtyř dcer hraběte Josefa Dietrichsteina cestoval s rodinou po Itálii. „Cestopisné úryvky“ z tohoto pobytu („Listy z Říma“) uveřejňoval v letech 1847-1848 v časopise Blahowěst. Roku 1840 se stal administrátorem v Peruci, roku 1846 farářem. Aktivně se účastnil místního kulturního, společenského i politického života. Nabádal k zakládání obecních školních knihoven a sestavil 17 pravidel pro knihovníky. Ve farní knihovně shromažďoval mj. i teoretické pedagogické spisy. Na faře organizoval pro dívky kurzy ručních prací, jeho matka je cvičila v předení lnu. Pořádal vzdělávací přednášky pro dospělé. V Peruci ho navštěvovali jeho přátelé vlastenci (K.Havlíček Borovský, B. Jablonský, F. Palacký, J. V. Frič a další). Spravoval také vikariát Nové Strašecí a roku 1861 se stal poslancem zemského sněmu, od roku 1852 působil jako okresní školní inspektor. Přispíval do řady pedagogických časopisů (např. Škola a život). Tiskem vyšla řada jeho kázání. Zemřel 5. května 1892 a byl pohřben na peruckém hřbitově.
Pozn. Některé prameny udávají nesprávné datum narození 13. 7.

Použitá literatura:

  • Biografický slovník českých zemí. 12. díl. D-Die. Praha: Libri, 2009. ISBN 978-80-7277-415-9.
  • František Daneš: kněz, vlastenec a pedagog (1807-1892). Ústí nad Labem: Albis International, 2000. ISBN 80-86067-46-7.
  • Kotalík, Josef. Písek a Písecko v literatuře. Písek: Okresní lidová knihovna, 1966.
  • Masarykův slovník naučný. 2. díl. Praha: Českosl. Kompas, 1926.
  • Stosedmdesát let píseckého gymnasia. Písek: St. reál. Gymnasium.1948.
  • Wikipedie: Otevřená encyklopedie: František Daneš (kněz) [online]. c2013 [citováno 14. 01. 2014]. Dostupné zde

Ukázky z díla autora:

Další odkazy: