A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Černohorský Jindra

Narození: 1911 Milevsko
Úmrtí: 1988 Písek
Obor působení: básník, publicista
Působení: 19. a 20.století

Vlastním jménem Jindřich Černohorský. Narodil se 15. března 1911. Po ukončení obecné školy ve svém rodišti  vystudoval písecké gymnázium a práva na Karlově univerzitě (doktorát práv 1935). Po návratu z vojenské služby (1937) nastoupil v Milevsku jako advokátní koncipient. Roku 1938 byl zvolen tajemníkem města Písku a od roku 1952 až do odchodu do důchodu (1971) pracoval na ONV tamtéž. Jako důchodce spolupracoval s píseckým muzeem a pořádal jeho literární archív.
Již jako student přispíval do různých časopisů /Gymnasion, Studentský časopis aj./. Ve třicátých letech se podílel se svým gymnaziálním spolužákem Karlem Cvejnem na revui Jih. V této době vydali společně sbírky „Odjezdy“ a !Slepec a včela“. Sbírkou „Mlčící země“ reagoval na mnichovské události. Další jeho básnické sbírky „Písně o světle domova“, „Básnická trilogie“ a „Les“ jsou oslavou rodného kraje.  Na vrcholu svého života vydává dvě lyrické sbírky „U nás na jihu“ a „Větrník naděje“. Po r. 1945 publikoval v krajském, místním i celostátním tisku (Jihočeská pravda, Zítřek, Jihočeský sborník historický, Svět práce, Tvorba aj.). Věnoval se i publicistické práci, která vyvrcholila v 60. letech publikacemi  „Mezi dvěma řekami“ a „Neumlčení“, věnovanými dějinám protifašistického odboje na jihu Čech. Zemřel 26. 1. 1988.

Použitá literatura:

  • Básník a publicista J. Černohorský. Listy Písecka.15. 3. 1996.
  • (zm). Jindra Černohorský. Jihočeská pravda, 13. 10. 199
  • Stosedmdesát let píseckého gymnasia. Písek: St. reál.gymn.,1948, s. 81-82.
  • Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. 1. A-G. Praha: Academia, 1985,s. 446-447.
  • M. T. Básník Jindra Černohorský sedmdesátiletý. Výběr z prací členů historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. 18, 1981, č. 2, s. 136.
  • Biografický slovník českých zemí. Čern-Čž. Praha: Libri, 2009, s. 13. ISBN 978-80-7277-368-8.

Ukázky z díla autora: