A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Borecký Jaromír

Narození: 1869 České Budějovice
Úmrtí: 1951 Praha
Obor působení: básník, překladatel, literární a hudební kritik, orientalista, ředitel knihovny
Působení: 19. a 20.století

Narodil se 6. 8. 1869 v Českých Budějovicích, do Písku se rodina přestěhovala, když zde byl jeho otec jmenován zemským soudním radou. Jaromír Borecký vychodil v Písku obecnou školu, jako zpěvák byl přijat do kurzů učitele hudby a ředitele kůru Fr. Gregory. Studoval na píseckém gymnáziu (1880-1881), ale maturoval roku 1888 v Praze, kam se s rodiči přestěhoval. Ve studiích pokračoval na pražské filozofické fakultě (filologie a historie), roku 1898 získal doktorát (PhDr.). Věnoval se také studiu hudby a hudební teorie. Od roku 1891 byl úředníkem Veřejné a univerzitní knihovny (dnes Národní knihovna), v letech 1920 – 1930 jejím ředitelem. Od roku 1901 přednášel na konzervatoři českou literaturu. Věnoval se rozsáhlé práci redakční a kritické (publikoval např. v České Thalii, Národních listech, Národní politice aj.). Podílel se na založení Překladatelského spolku, Syndikátu českých spisovatelů aj., působil v řadě spolků a výborů.  Rozsáhlá byla i jeho činnost přednášková, hlavně z oboru literatury. Od roku 1919 pracoval v poradních sborech (např. pro knihovnictví), organizovaných ministerstvem školství a národní osvěty. Jeho vlastní literární činnost byla ovlivněna stálým zájmem o vážnou hudbu a přátelstvím s J. Vrchlickým (kontakt české literatury s moderními světovými proudy). Zájem o spojení poezie a hudby ho přivedl k libretistické práci (Krakonoš). Jeho básnickou a prozaickou tvorbu ovlivnila orientální literatura a francouzští dekadenti. Boreckého lyrika se vyznačuje výraznou náladovostí a hudebností, jeho próza zachycuje život českých lidí v cizím prostředí ( Na cizím, 1920). Rozsáhlá byla i jeho překladatelská činnost z literatury francouzské, italské, německé, ruské, polské, slovinské, švédské, perské a turecké. Psal hesla pro Ottův slovník naučný – z oblasti hudby, literatury a orientalistiky. Je autorem divadelních her. Jeho vztah k divadlu byl utvrzen také manželstvím s primabalerinou Národního divadla Františkou Schöpfovou. Rodina se dvěma dětmi znamenala pro Boreckého velmi mnoho. Jeho syn Miloš Borecký (1903-1954) byl také orientalista (íránista) a knihovník Veřejné a univerzitní knihovny v Praze. Vnuk Jaromíra Boreckého Vladimír Borecký (1941-2009) se stal filozofem, psychologem a kulturologem. Jaromír Borecký zemřel v Praze 8. 5. 1951. Do Písku, města svého mládí, se vracel často k letním pobytům. Byl první, kdo pojmenoval Písek „městem v lesích“. Z vycházek do okolí Písku vzniklo mnoho básní: Lesům ( Otavan, 1933 – u příležitosti otevření Boreckého stezky v Píseckých horách, kde po něm byla pojmenována jedna ze značených turistických cest), Rybník v lese ( Básníkův kancionál,1905 – jedná se o rybník Němec), Návrat (Básníkův kancionál, 1905), Na vyhlídkách, Dárek z lásky, U Otavy nad Martínkem.  Je autorem nápisu na chatě u Živce, kterou roku 1933 vybudoval písecký odbor Klubu turistů: „ Poutníku postůj! A odpočiň zde, než nad Mořem lesů k poháru krásy tam žíznivý přichýlíš ret“ . Boreckého vyznání městu Písek nalezneme v textu brožury „Město v lesích královský Písek“, kterou  roku 1911 vydal Klub českých turistů. K jeho 80. narozeninám připravilo písecké muzeum výstavu Život a dílo Dr. Jaromíra Boreckého. Roku 1939 byl jmenován čestným občanem města Písku.

Použitá literatura:

 • Blümlová, Dagmar. Sto tváří z jihočeské kulturní historie. Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 2000, s. 186-189. ISBN 80-902584-6-8.
 • Filipský, Jan. Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté. Praha: Libri, 1999, s. 85. ISBN 80-85983-59-1.
 • Forst, Vladimír. Lexikon české literatury. 1. díl. A-G. Praha: Academia, 1985, s. 269-271.
 • Jaromír Borecký. Informace Městského národního výboru v Písku, 1986, č. 5, s. 7-8.
 • Kotalík, Josef. Písek a Písecko v literatuře. Písek: Okresní lidová knihovna, 1966, s. 19.
 • Ludvík, Lubor, Prášek, Jiří. Písecké ulice, náměstní, samoty a komunikace. Písek: J&M, 1998, s. 109.
 • Novotný, Miloslav. Jaromír Borecký. Otavan, 20.12.1919, roč. 4, č. 7-8, s. 98-100.
 • Nový velký ilustrovaný slovník naučný. 3.sv. Praha: Gutenberg, 1930, s. 59.
 • Otevření stezky Dr. Jar. Boreckého. Otavan, 26.7.1933, roč. 14, č. 2-3, s.42
 • Padesátiny PhDr. Jaromíra Boreckého. Otavan, 2. 9. 1919, roč. 4, č. 3-4, s. 44.
 • Prášek, Jiří. Písecké XX. století. Písek: J&M, 1999, s. 188. ISBN 80-86154-18-1.
 • Šedesátiny PhDr. Jaromíra Boreckého. Otavan, 4.9. 1929, roč. 12, č. 8, s. 128.
 • Večer k poctě Dr. Jaromíra Boreckého. Otavan, 17. 4. 1930, roč. 13, č. 1, s. 10-11.
 • Večer na oslavu šesti básníků jubilantů. Otavan, 4. 6. 1921, roč. 5, č. 10-12, s. 155.
 • Bečka, Jiří. Jaromír Borecký íránista. Bulletin plus [online]. 2003, č. 2 [cit 2011-03-25]. Dostupné zde
 • Bečka, Jiří. Íránista a knihovník Miloš Borecký se narodil před 100 a zemřel před 50 lety. Bulletin plus. [online] 2004, č. 1 [cit 2011-03-25]. Dostupné zde
 • Košnarová, Veronika. Vladimír Borecký. Slovník české literatury po roce 1945 [online]. Praha: Ústav české literatury AV ČR, 2006, 13.12.2009 [cit 2011-03-25]. Dostupné zde

Obrazové přílohy:

Ukázky z díla autora: