A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Bláha Václav

Narození: 1922 Praha
Úmrtí: 2021 Písek
Obor působení: typograf, ilustrátor, grafik, pedagog
Působení: 20.-21. stol.

Václav Bláha se celý život věnoval typografii, jeho rukama prošlo na stovky knih, které typograficky upravil a víc jak 100 knih též ilustroval. Typografii se věnoval od konce 40. let v nakladatelství Václava Petra. V letech 1945 až 1946 absolvoval Officinu Pragensis, prof. Jaroslava Švába a při práci pro nakladatelství mezi léty 1951 až 1956 vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, ateliér prof. Karla Svolinského. Po studiích spolupracoval s dalšími významnými českými a slovenskými nakladatelstvími, jako byl Odeon, Tatran nebo Československý spisovatel. Pro Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (pozdější Odeon) typograficky upravil téměř sto svazků edice světové poezie Plamen.  Tato úspěšná edice s typickým rukopisem Václava Bláhy mu otevřela dveře i pro další zakázky, jako byla práce na edici Klubu čtenářů a další. Spolupráci s bratislavským nakladatelstvím Tatran navázal v 70. letech, kdy mu byla znemožněna práce v českých nakladatelstvích.  Právě v 70. letech začal Václav Bláha formou samizdatu vydávat edici Hoštění, soubor kapesních ilustrovaných vydání poezie v malých nákladech, kterým se věnoval pro svojí potěchu. Za svoje typografické zpracování knih získal mnohá ocenění.  V knižní ilustraci si vytvořil vlastní slovník symbolů a motivů /vejce – oko – strom – skála/. Ilustrace se omezují na základní stylizované obrazy, ponechávající stále dostatek prostoru pro samotného čtenáře a jeho fantazii.

Volná tvorba zůstává mírně stranou pozornosti a je spíše intimní výpovědí života na konci světa, jak by se jistě člověku narozenému v Praze, vesnička Svatá Anna mohla zdát. Na Svaté Anně strávil Václav Bláha většinu svého života a okolní krajina se stala jeho inspirací pro volnou, ale i ilustrační tvorbu. Vesnička stojí na skalním ostrohu v meandru řeky Otavy nedaleko Zvíkovského Podhradí.  Václav Bláha jezdíval po řece na loďce a kreslil. Motivy zrcadlení se na vodní hladině, třpyt slunečních paprsků na vlnách a intimní zákoutí říční krajiny jsou hlavními tématy rozmývaných akvarelů. Václav Bláha ve své tvorbě zaznamenává především vjemy a dojmy z přírody. V jeho ilustracích se například objevuje i rozeklaný strom stávající před okny jeho atelieru či skály zrcadlící se na vodní hladině. Městské krajiny jeho rodné Prahy se objevují jen sporadicky.

 Ocenění

1958 – 1979    deset cen za Nejkrásnější knihu
1965- 1981     dvě ceny Odeonu
1970 – 1986    pět čestných uznání v soutěži Nejkrásnější kniha roku
1985                1. cena v Národní soutěži
1996                Cena Masarykovy akademie v Praze

 

Autorské výstavy

1977    Václav Bláha: Knižní tvorba, kresby, grafika, Galerie Československý spisovatel,
Praha

1979    Václav Bláha: Knižní grafika a kresby, Prácheňské muzeum, Písek (Písek)

Václav Bláha: Obrazy, kresby a knižní grafika, Malá galerie Československého
spisovatele, Brno

1981    Václav Bláha: Kresby a grafika, Malá galerie Československého spisovatele, Praha

1982    Václav Bláha: Obrazy, kresby, Galerie am Prater, Berlín (Berlin)

1987    Václav Bláha: Kresby, ilustrace, Výstavní síň Umění-Knihy, Praha

1988    Václav Bláha: Nepřetržitá báseň, Malá galerie Československého spisovatele, Praha

1992    Václav Bláha a …, Galerie Hollar, Praha

1996    Svět Václava Bláhy: Knižní dílo, kresby, Galerie Hollar, Praha

1997    Jezero, nepřetržitá báseň, Galerie Atelier, Praha

1999    Václav Bláha: Autorská výstava z cyklu Osobnosti českého grafického designu,
Muzeum umění Benešov, Benešov (Benešov)

2003    Příběh malíře, ilustrátora, knižního grafika Václava Bláhy, Galerie Hollar, Praha

2009    Václav Bláha: Knižní grafika, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1

2014    Knihy se těžko vystavují III: Václav Bláha, DOX, Malá věž, Praha

Mezi lety 1959 až 2005 se zúčastnil 83 kolektivních výstav.

Je členem spolku SČUG HOLLAR.

 

 

Použitá literatura:

  • Autorka textu (medailonu): Martina Měřičková
  • Měchurová, Z. Měl jsem v životě štěstí. Listy Písecka, 14. 4. 1997, roč. 6, č. 87, s. 13.
  • Kundera, Ludvík.  Svět Václava Bláhy. [S.l.]: [s.n.], [2009]. [11] s.
  • Nová encyklopedie českého výtvarného umění.1.díl.Praha, Academia 1995.
  • Bláha, Václav. Život s knihou. Praha: Kant, 2006. ISBN 978-80-86970-27-1.
  • Slovník českých výtvarných umělců 1950-1997. I., A-Č. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 1998. ISBN 80-86171-00-0.
 

Místa spjatá s autorem nebo jeho díly: