A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Bendl Stránický Václav Čeněk

Narození: 1832 Turnov
Úmrtí: 1870 Volyně
Obor působení: Spisovatel, kněz, redaktor, překladatel ruské poezie
Působení: 19.století

Narodil se 24. října 1832 v Turnově. Gymnázium studoval v Jičíně, poté pokračoval v Praze na Akademickém gymnáziu, kde v roce 1856 odmaturoval. Zde se blíže seznamil s V. K. Klicperou, který byl jeho profesorem. Již za studentských let redigoval rukopisné studentské časopisy (Zora, Konvalinka, Poupata aj.). Byl také spoluzakladatelem studentského literárního časopisu Lumír. V roce 1854 založil s Antonínem Strauchem a Janem Grossem humoristický časopis Rachejtle, ve kterém uveřejnili povídku Boženy Němcové Kávová společnost. Ovládal několik jazyků, které využíval ve své bohaté překladatelské činnosti (němčinu, ruštinu, polštinu, francouzštinu, angličtinu i srbštinu). Patřil mezi přátele Boženy Němcové, která jej podporovala jak hmotně, tak duchovně.
Napsal sbírky básní i velkou řadu romantických novel (Anna, Eliška) a humoristických povídek (Tatínkovy juchty, Přátelské dopisy -knižně 1860). Zajímavý je Nejnovější český galanthomme čili Krasochovník, což je parodie na tehdejší vlasteneckou krasomluvu, pod kterou jsou spolu s Bendlem podepsáni Božena Němcová a Hanuš Jurenka. V Poutníku od Otavy pak zveřejňuje také v roce 1858 pohádku Proč je voda slaná.
V roce 1857 začal studovat bohoslovectví v českobudějovickém semináři a v roce 1860 byl vysvěcen na kněze. Působí v Klatovech, Nymburce a Mirovicích. V roce 1867 se stává katechetou ve Volyni. Na všech místech svého působení se snaží pozvednout český jazyk a českého ducha.
Byl prvním českým překladatelem Alexandra Sergejeviče Puškina a Michaila Jurijeviče Lermontova. Jeho překlad Puškinovy básnické sbírky vyšel v Písku v roce 1859 Básně rozpravné a 1860 Eugen Oněgin. Zasloužila se o to Božena Němcová, která svému příteli v korespondenci doporučila k vydání jeho autorského překladu světoznámých prací A. S. Puškina známé písecké vydavatelství a tiskárnu Václava Vetterla. Pod pseudonymem V. Č. Stránický byl rovněž ceněným přispěvatelem časopisu Poutník od Otavy, jehož nakladatelem byl právě Václav Vetterle v Písku. Dále používal pseudonymy: Fabián Čočka, Čeněk Stránický, Hanuš, Karel a já, Huttar.
Zemřel 27. června 1870, je pochován u zdi kostelíka na vrchu Maslička u Volyně.

Použitá literatura:

 • Výbor básní Alexandra Puškina I. Básně rozpravné. Přeložil V. Č. Bendl. V.Vetterle. Písek 1859.
 • Dílo A.S. Puškina: Eugen Oněgin, přeložil V.Č. Bendl, V. Vetterle, Písek 1860.
 • Bendl Stránický, Václav Čeněk: Tatínkovy juchty a jiné historky. (S doslovem F.Strejčka.) V. Stýblo, Praha 1921.
 • Bendl, Václav Čeněk: Básně a novely.(S úvodem F. Strejčka.) Česká akademie věd a umění, Praha 1938.
 • Bendl, Václav Čeněk – Jurenka, Hanuš – Němcová, Božena: Nejnovější a nejpůvodnější selam čili Květinomluva. Kvasnička a Hampl, Praha 1948.
 • Bendl,Václav Čeněk – Hašek, Jaroslav: Nejnovější český galanthomme čili Krasochovník. Spolek českých bibliofilů, Praha 1985.
 • Lada-Nióla: almanach na rok 1855. Praha 1854, s. 26-53, 98-99, 209-212.
 • Proč je v moři slaná voda, Poutník od Otavy, Václav Vetterle, Písek 1858.
 • Paleček, milovník žertu a pravdy, V. Jan Spurný, Praha 1842, s. 46-49.
 • Rachejtle I. F. E. Kastránek, Jičín 1854.
 • Rachejtle III. F. E. Kastránek, Jičín 1855.
 • Rachejtle IV. F. E. Kastránek, Jičín 1855.
 • Němcová, Božena: Korespondence I. Jan Laichter, Praha 1912, s. 272-273.
 • Němcová, Božena: Korespondence II. Jan Laichter, Praha 1914, s. 128-137, 267- 272, 290-300, 306-319, 365-375.
 • Němcová, Božena: Korespondence III. Jan Laichter, Praha 1920, s. 1-4, 10-16, 48- 52, 73-75, 286-296.