A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Hnyková Marie

Narození: 1893 Písek
Úmrtí: 1974 Praha
Obor působení: prozaička, lékařka
Působení: 19. a 20. století

Narodila se 6. 3. 1893 v rodině píseckého berního kontrolora. Nejdříve studovala jako privatistka, roku 1908 složila přijímací zkoušky do tercie píseckého gymnázia. Byla výborná studentka, od kvarty do oktávy měla vysvědčení vždy s vyznamenáním. Po maturitě (1914 na gymnáziu v Písku) pokračovala ve studiu na lékařské fakultě v Praze (1914-1920), v posledních ročnících již zapsaná jako Weberová. Pracovala pak jako odborná zubní lékařka. MUDr. Marie Weberová zemřela 1. 12. 1974 v Praze. Publikovat začala během 1. světové války – drobné prózy ve Zlaté Praze a Topičově sborníku pod patronací Růženy Svobodové, s níž byla příbuzná. Sama se někdy podepisovala jako Weberová-Čápová, při čemž Čápová bylo rodné jméno R. Svobodové. Po dlouhé odmlce se do literatury vrátila až za 2. světové války romány analyzujícími rodinné vztahy. Svou románovou prvotinu Velká oběť  (1942), jejímž námětem je obětavá sesterská láska, situovala do Písku. I druhý román Nachový plamen (1943) se odehrává v jejím rodném městě. Je pojat jako kronika tří generací lékařského rodu Marků z Kysku (Písku) a zachycuje období od 50. let 19. století do doby meziválečné. Psala pod pseudonymy Marie Weberová-Čápová a Marita Weberová.

Použitá literatura:

  • Forst, Vladimír. Lexikon české literatury. 2. díl. H-J. Praha: Academia, 1993, s. 214. ISBN 80-200-0468-8.
  • Kotalík, Josef. Jak studovali významní žáci ústavu. In: Stosedmdesát let píseckého gymnasia. Písek: St. reál. gymnasium v Písku, 1948, s. 214.
  • Zemanová, Blanka. Písecká literatura a její autoři. Písek: Nakladatelství J & M, 2005, s. 61-62. ISBN 80-86154-57-2.

Ukázky z díla autora: