A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Danešová Ludmila

Narození: 1903 Písek
Úmrtí: 1989 Písek
Obor působení: pěvkyně, folkloristka, hudební pedagožka
Působení: 20.století

Ludmila Danešová, rozená Bláhová, se narodila 26. dubna  1903 v Písku. Její vztah ke zpěvu a lidovým písním se utvářel už od dětství. Mnoho se jich naučila od své babičky Marie Bláhové z Dubí Hory u Sedlice.  Již v roce 1916 se Ludmila stala členkou píseckého pěveckého spolku Otavan-Gregora – a později Hlaholu, kde působila více než půl století.  Zpěv studovala u Jarmily Rochové-Pěničkové, která také pocházela z Písku, a hru na klavír na konzervatoři v Praze. Vyhrála konkurz na místo sólistky v Národním divadle, ale vrátila se do Písku, aby se mohla věnovat rodině. Zpěv však úplně neopustila, v letech 1923 – 1939 uskutečnila více než 1 000 vystoupení po celém Československu. Mezi její oblíbené skladatele patřili Smetana, Dvořák, Foerster, Čajkovskij, Schubert aj. Při koncertech nezapomínala ani na lidové písně. Za 2. světové války byla totálně nasazena jako lesní dělnice. Toto zaměstnání, v němž nakonec zůstala celých sedm let a v němž ji práce zavedla do různých polesí na Písecku, jí umožnilo studovat a sbírat lidové písně tohoto kraje. Od roku 1947 vyučovala v hudební škole zpěv a klavír, vedla také dva dětské vokální sbory. Od roku 1950 pracovala jako družinářka na základní škole. S celou řadou dětských hudebních a tanečních kroužků nastudovala mnoho národopisných vystoupení. Postupně založila osm pěveckých a tanečních souborů pro mládež i dospělé. V roce 1965 stála u zrodu folklorního souboru Písečan, který v její osobě získal výbornou klavíristku i choreografku.
Ludmila Danešová zemřela v Písku 20. května 1989.

Použitá literatura:

  • Samšuk, Zbyněk. K nedožitým devadesátinám Ludmily Danešové. Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu, roč. 30, 1993, č. 1, s. 48.
  • Folklorní soubor Písečan. [online] [cit 2012-09-13]. Dostupné zde

Další odkazy: